Drukuj

Badanie skuteczności podawanego doustnie fingolimodu(n = 1272) wykazało, że terapia dawką 0.5 mg dziennie przyniosła korzyść we wszystkich podgrupach z wyjątkiem chorych w wieku powyżej 40 lat.
FREEDOMS było badaniem trzeciej fazy z podwójnie ślepą próbą, w którym porównano skuteczność fingolimodu podawanego doustnie raz dziennie względem placebo w leczeniu nawracającego stwardnienia rozsianego (MS). Celem eksperymentu było określenie efektywności fingolimodu w podgrupach pacjentów. Główny punkt końcowy stanowił roczny wskaźnik nawrotów (ARR, annualized relapse rate). Pod uwagę wzięto również postęp niepełnosprawności. W trakcie randomizacji 1272 osób, które zgodziło się wziąć udział w badaniu, zostało podzielonych na trzy równe grupy, w których stosowano fingolimod w dawkach 1.25 mg, 0.5 mg, lub placebo. W grupie pacjentów nieleczonych wcześniej, u których choroba postępowała szybko, roczny wskaźnik nawrotów był trzykrotnie niższy (p = 0.0006) po włączeniu leczenia fingolimodem w dawce 0.5 mg dziennie. Przy tej samej dawce leku u pacjentów, u których radiologiczna i kliniczna aktywność choroby ponownie ujawniła się mimo stosowania interferonu beta w poprzednim roku, wskaźnik nawrotów wynosił 0.38 wartości ARR w grupie kontrolnej (p = 0.0011). Fingolimod nie był skuteczny tylko w jednej ze wszystkich analizowanych podgrup. Stanowili ją chorzy w wieku powyżej 40 lat. W podsumowaniu artykułu autorzy odnoszą się do wyników uzyskanych przy stosowaniu dawki 0.5 mg dziennie, stwierdzając, że przynosi ona korzyści w grupach pacjentów o różnych klinicznych i radiologicznych cechach przebiegu choroby.

 


za:http://www.eneuropsychiatria.pl/Badanie-FREEDOMS-skutecznosc-fingolimodu-w-podgrupach-pacjentow,6123-4390.html