Drukuj

Zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z roku 2003 leczenie immunomodulujące powinno być traktowane jako standardowa terapia w leczeniu stwardnienia rozsianego.

Do tego zalecenia zastosowały się wszystkie kraje europejskie z wyjątkiem Polski. Na refinansowanie leczenia może u nas liczyć około 8% chorych, natomiast w pozostałych krajach Unii Europejskiej średnio około 30%.

Leczenie immunomodulujące redukuje częstość i intensywność rzutów choroby oraz wydłuża okresy remisji. Terapia pomaga jedynie określonej grupie pacjentów, dlatego też to neurolog powinien decydować o poddaniu pacjenta kuracji.

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa koszty leczenia immunomodulującego w ramach dwóch programów lekowych:
- Leczenia interferonem beta,
- Leczenia octanem glatiramerem

Zgodnie z zasadami tych programów pacjent, który rozpocznie terapię, ma zagwarantowane jej finansowanie maksymalnie przez 5 lat.

Przerwanie leczenia może nastąpić ze względów medycznych, na przykład uciążliwości występujących efektów ubocznych. Decyzję o włączeniu pacjenta do programu podejmuje neurolog w oparciu o określone w punktowym systemie kwalifikacji kryteria medyczne, jak rozpoznanie kliniczne SM poprzedzone obserwacją neurologiczną i potwierdzone badaniem rezonansem magnetycznym, czas trwania i postać choroby, liczba rzutów choroby oraz stan neurologiczny.

za: www.ptsr.org.pl


Lista placówek prowadzących programy lekowe w województwie dolnośląskim:
DOLNOŚLĄSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY IM. T. MARCINIAKA-CENTRUM MEDYCYNY RATUNKOWEJ
50-420 Wrocław, Traugutta 116
(71) 789 02 35

AKADEMICKJI SZPITAL KLINICZNY
50-556 Wrocław, Borowska 213
(71) 733 11 10

4 WOJSKOWY SZPITAL KLINICZNY Z POLIKLINIKĄ SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
50-981 Wrocław, Weigla 5
(71) 766 03 05

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GŁOGOWIE
67-200 Głogów, Kościuszki 15
(76) 837 33 34

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY W LEGNICY
59-220 Legnica, Iwaszkiewicza 5
(76) 721 14 81

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KŁODZKU
57-300 Kłodzko, Szpitalna 1A
(74) 865 12 40

SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. DRA ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO
59-309 Wałbrzych, Sokołowskiego 4
(74) 648 96 37

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SZPITAL WOJEWÓDZKI
58-506 Jelenia Góra, Ogińskiego 6
(75) 753 73 85

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL - SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ZGORZELCU
59-900 Zgorzelec, Lubańska 11/12
(75) 772 28 95