Treść główna

Zbiórki na Facebooku

Fundacja Dobro Powraca posiada status organizacji charytatywnej na Facebooku.
Facebook Fundacji Dobro Powraca

Co to oznacza?

Nasz profil na Facebooku przeszedł pomyślnie audyt zawartości, Facebook zweryfikował także nasze dokumenty złożone do KRS. Został wyznaczony administrator finansowy odpowiedzialny za zarządzanie płatnościami.

Każdy użytkownik Facebooka może utworzyć zbiórkę na rzecz naszej Fundacji albo Podopiecznego. Możliwe jest utworzenie dwóch rodzajów zbiórek:

  • Urodzinowej
  • Z własnej inicjatywy użytkownika Facebooka

Jak użytkownik Facebooka może utworzyć zbiórkę na rzecz Fundacji Dobro Powraca i jej Podopiecznych?

Należy w polu Menu na swoim profilu wybrać Zbiórka pieniędzy. Zostaniemy przeniesieni do prostego kreatora zbiórek, gdzie trzeba określić na rzecz jakiej organizacji zbieramy pieniądze (wybieramy Fundacja Dobro powraca ), jaką kwotę chcemy zebrać i ile zbiórka będzie trwała. Informacja o prowadzonej zbiórce zostanie opublikowana na profilu na Facebooku. Od tego momentu użytkownicy Facebooka mogą wpłacać datki na rzecz danej zbiórki. W tytule zbiórki należy podać dane Podopiecznego, dla którego zbieramy pieniądze:

Imię i Nazwisko Podopiecznego
albo Nazwisko i numer Podopiecznego

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu

 
Skip to content