Treść główna

Numer Subkonta:
3950

Marta Kowalewicz

Pół roku po tym, gdy zostałam mamą wspaniałych bliźniąt, zdiagnozowano u mnie stwardnienie rozsiane. Choroba nigdy nie pozwoliła mi na powrót sprzed choroby. Każdy dzień to walka o lepsze jutro.

Bardzo dziękuję za każdą okazaną pomoc

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Kowalewicz 3950

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Kowalewicz 3950

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content