Fundacja na rzecz chorych
na stwardnienie rozsiane

NIP 894-29-86-057 KRS 0000338878

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.

Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Zasady dotyczące wykorzystywania środków z subkonta JeSteśmy RazeM przez Podopiecznych fundacji

 

Przed dokonaniem zakupu prosimy o zapoznanie się z wykazem - zakresem finansowania (KLIKNIJ) oraz Porozumieniem w sprawie przystąpienia do Programu Jesteśmy Razem (KLIKNIJ).

Jeżeli zakup jest wymieniony w wykazie, jego sfinansowanie odbędzie się automatycznie, po przedstawieniu przez Podopiecznego dokumentów wskazanych w polu "Dokumenty wymagane do przedstawienia z fakturą/rachunkiem/podaniem o zwrot kosztów".

Jesteśmy razem

Możliwe są dwa sposoby wykorzystania środków z subkonta. Prosimy wybrać jeden z nich i postępować zgodnie z zasadami:

 1. Zwrot poniesionych kosztów na podstawie opłaconej przez Podopiecznego faktury/rachunku wystawionych na siebie

  Kiedy należy wybrać ten sposób:
  Podopieczny opłaca fakturę z własnych środków a fundacja dokonuje zwrotu poniesionych kosztów na konto prywatne Podopiecznego wskazane w Podaniu o zwrot kosztów.
  Jak powinna być wystawiona faktura:
  Faktura powinna być wystawiona na Podopiecznego:
  Nabywca:
  Imię i Nazwisko Podopiecznego
  Adres Podopiecznego*
  (opcjonalnie) PESEL Podopiecznego

  *Adres powinien być tożsamy z podanym przez Podopiecznego przy rejestracji do programu subkont
  Wymagane dokumenty:
  • Prawidłowo wystawiona faktura/rachunek imienny na Podopiecznego zgodnie z w/w opisem
  • Podanie o zwrot kosztów poniesionych w związku z terapią SM (Link)
  • Dla sfinansowania niektórych zakupów konieczne jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego zgodnie z dokumentami wskazanymi w Wykazie (Link)

  Uwaga: wzór podania do zwrotu kosztów za paliwo jest inny (procedura opisana jest poniżej).
  Do kiedy trzeba przesłać dokumenty do Fundacji:
  Dokumenty powinny być dostarczone w terminie do 12 miesięcy od dnia wystawienia rachunków/faktur
  Ważne informacje:
  • Jeżeli podanie zostanie przesłane na kwotę przewyższającą kwotę środków zgromadzonych na subkoncie, zostanie wypłacony zwrot kosztów do wysokości zgromadzonej kwoty na subkoncie.
  • Jednorazowo można otrzymać zwrot za dowolną liczbę faktur/rachunków.
  • Faktury i rachunki imienne powinny mieć status opłaconych.
  • Po opłaceniu faktury fundacja wysyła maila informacyjnego do Podopiecznego informującego o wypłacie środków z subkonta.
  Jak można rozliczyć zwrot kosztów paliwa:
  Szczegóły reguluje osobna procedura KLIKNIJ
 2. Opłacanie faktur/rachunków bezpośrednio na konto sprzedawcy na podstawie faktur/rachunków wystawionych na fundację

  Kiedy należy wybrać ten sposób:
  Jeżeli faktura/rachunek są wystawione na fundację jako Płatnika. Fundacja wypłaca środki bezpośrednio z subkonta Podopiecznego na konto sprzedawcy.
  Jak powinna być wystawiona faktura:
  Faktura powinna być wystawiona na Podopiecznego jako Nabywcę oraz fundację jako Płatnika:
  Nabywca:
  Imię i Nazwisko Podopiecznego
  Adres Podopiecznego
  (opcjonalnie) PESEL Podopiecznego

  Płatnik:
  Dobro Powraca – fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane
  ul. Hłaski 34/12
  54-608 Wrocław
  NIP 894-29-86-057
  Wymagane dokumenty:
  • Prawidłowo wystawioną fakturę/rachunek na Fundację zgodnie z w/w opisem
  • Dla sfinansowania niektórych zakupów konieczne jest przedstawienie orzeczenia o niepełnosprawności lub zaświadczenia lekarskiego zgodnie z dokumentami wskazanymi w Wykazie (Link)
  Do kiedy trzeba przesłać dokumenty do Fundacji:
  Oryginał faktury powinien zostać przysłany przed terminem jej płatności
  Ważne informacje:
  • Faktura lub rachunek nie może być wystawiony na kwotę wyższą niż kwota zgromadzona na subkoncie.
  • Faktura lub rachunek powinna mieć status płatności "przelew".
  • Po opłaceniu faktury fundacja wysyła maila do Podopiecznego informującego o wypłacie środków z subkonta.

Na jaki adres należy dostarczyć dokumenty

Możliwe są dwa sposoby
 1. Pocztą tradycyjną:
  Fundacja Dobro Powraca
  ul. Wojrowicka 38/2
  54-436 Wrocław

  Prosimy nie wysyłać korespondencji za potwierdzeniem odbioru, gdyż znacznie wydłuża to czas realizacji płatności. Prosimy wysyłać korespondencję listami zwykłymi lub poleconymi bez potwierdzenia odbioru.
 2. E-mailem:
  Dokumenty do opłacenia mogą być wysyłane do fundacji także drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Dokumenty można wysłać w postaci skanów w formacie pdf. Ze względów formalnych nie możemy akceptować zdjęć. Jeżeli zdecydują się Państwo przesłać dokumenty drogą e-mailową, prosimy o niewysyłanie ich równolegle pocztą tradycyjną. Oryginały dokumentów przechowują Państwo w takiej sytuacji u siebie.

Jak postępować w sytuacjach nietypowych?

 • Czym jest faktura proforma i jakie są zasady postępowania z taką fakturą?

  Sytuacja ta dotyczy Sposobu 2 (czyli wystawiania faktur na fundację jako Płatnika, kiedy środki są wypłacane bezpośrednio z subkonta). Faktura pro forma może być wystawiona przez sprzedawcę, jeżeli nie zgadza się on na wydanie towaru przed wpłynięciem płatności albo wystawienie normalnej faktury z odroczonym terminem płatności.

  Faktura pro forma nie jest jednak dokumentem końcowym: sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi jest zobowiązany do wystawienia normalnej faktury VAT na pełną kwotę sprzedaży towarów lub usługi. Na podstawie faktury pro forma dokonujemy przelewu za sprzęt lub usługę, ale księgowanie na subkoncie odbywa się dopiero na podstawie faktury VAT. Podopieczny zobowiązany jest odebrać od sprzedawcy fakturę VAT (razem z towarem/po wykonaniu usługi) i dostarczyć ją niezwłocznie do fundacji pocztą tradycyjną albo e-mailem.

 • Jak postępować, gdy dana organizacja (inne stowarzyszenie, PCK) nie może wystawić za usługę faktury ani rachunku?

  Takie organizacje mogą wystawić dla fundacji obciążającą notę księgową.

 • Jak powinna wyglądać faktura gdy PFRON, PCPR lub inna jednostka dofinansowuje zakup sprzętu?

  W takiej sytuacji w uwagach do faktury musi pojawić się informacja dotycząca płatności cząstkowych (wyszczególniona kwota, którą opłaca PCPR oraz kwota opłacana przez fundację - Sposób 2 lub Podopiecznego - Sposób 1).

 • Jak postępować, gdy Podopieczny chce nabyć używany sprzęt od osoby, która nie prowadzi działalności gospodarczej i tym samym nie może wystawić faktury vat ani rachunku?

  Sprzedający powinien spisać odpowiednią umowę cywilno-prawną z Podopiecznym. Na jej podstawie może zostać dokonany Podopiecznemu zwrot kosztów zgodnie ze Sposobem 1.

 • Co robić, gdy firma ma wątpliwości, co do uregulowania płatności przez fundację?

  W takim wypadku można skontaktować firmę z biurem fundacji; telefonicznie potwierdzimy posiadanie subkonta i możliwość opłacenia danego zabiegu, usługi lub towaru. Możemy również wystawić dla posiadacza subkonta odpowiednie zaświadczenie, które można przedstawić firmom, które nie spotkały się wcześniej z działalnością OPP.

 • Jak postępować, gdy środki zgromadzone na subkoncie nie wystarczają do opłacenia pełnej kwoty faktury wystawionej na fundację?

  Brakującą część można opłacić z własnych środków, a resztę można opłacić z subkonta. Faktura musi jednak spełniać określone kryteria formalne: wystawca faktury musi wpisać w uwagach do faktury kwoty cząstkowe, np. kwotę X - płaci Podopieczny, kwotę Y - Fundacja Dobro Powraca.