Treść główna

Miażdżyca mózgu

Jak zostać Podopiecznym Fundacji?

Kiedy w życiu naszym lub naszego Dziecka pojawia się choroba przewlekła, stajemy przed wieloma wyzwaniami. Trudności do przezwyciężenia obejmują nie tylko aspekt medyczny choroby, ale także psychologiczny, społeczny i finansowy.

Wraz z przewlekłą chorobą pojawiają się często przewlekłe wydatki, które musimy ponosić w walce o swoje zdrowie. Potrzebne jest również wsparcie informacyjne, organizacyjne, często także pomoc w kryzysie. Fundacja Dobro Powraca pomaga w mierzeniu się z utratą zdrowia na wielu płaszczyznach. Jak zostać Podopiecznym Fundacji i jakie wsparcie można otrzymać?

Jak zostać Podopiecznym Fundacji?

Zastanawiasz się jak dołączyć do Fundacji? W jaki sposób można uzyskać pomoc w leczeniu i rehabilitacji? Zapraszamy do lektury! Kiedy w życiu naszym lub naszego Dziecka pojawia się choroba przewlekła, stajemy przed wieloma wyzwaniami. Trudności do przezwyciężenia obejmują nie tylko aspekt medyczny choroby, ale także psychologiczny, społeczny i finansowy. Wsparcie specjalistów, jak i osób, które przechodzą tę samą drogę, bywa wtedy nieocenione!

Wraz z przewlekłą chorobą pojawiają się często przewlekłe wydatki, które musimy ponosić w walce o swoje zdrowie. Potrzebne jest również wsparcie informacyjne, organizacyjne, często także pomoc w kryzysie. Dobro Powraca – fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane i inne choroby przewlekłe pomaga w mierzeniu się z utratą zdrowia na wielu płaszczyznach. Jak zostać Podopiecznym Fundacji i jakie wsparcie można otrzymać?

Kto może zostać Podopiecznym Fundacji?

Fundacja Dobro Powraca kieruje swoje działania do Osób chorych przewlekle oraz z utratą zdrowia. Przez wiele lat Fundacja koncentrowała swoje działania na Chorych na stwardnienie rozsiane. W 2022 działalność organizacji została rozszerzona o inne jednostki chorobowe. Kontynuowane jest wsparcie dla Pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, równocześnie wspieramy Osoby z pozostałymi chorobami przewlekłymi, utratą zdrowia (np. wskutek wypadków), Osoby z niepełnosprawnościami. Fundacja pomaga każdemu Dorosłemu i Dziecku w trudnej sytuacji, jaką jest mierzenie się z chorobą.

Podopiecznymi Fundacji mogą zostać zarówno Dorośli, jak i Dzieci- niezależnie od miejsca zamieszkania. W przypadku niepełnoletnich Podopiecznych zapisu do Fundacji dokonują Rodzice lub Opiekunowie prawni. Fundacja prowadzi działania w Polsce i za granicą.

Jak zapisać się do Fundacji Dobro Powraca?

Aby zostać Podopiecznym Fundacji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz ten jest dostępny on-line na stronie internetowej Fundacji. Posiada on dwie opcje – dla Osoby pełnoletniej oraz niepełnoletniej. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza, należy wybrać prawidłowy wariant. Następnie podaje się swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres, numer PESEL oraz dowodu osobistego, a także telefon oraz email). W przypadku, kiedy zgłoszenie dotyczy Osoby niepełnoletniej, dodatkowo swoje dane kontaktowe i identyfikacyjne podaje Rodzic albo Opiekun Prawny.

Kolejnym krokiem jest dodanie zaświadczenia potwierdzającego chorobę. Może to być wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie (lekarza dowolnej specjalizacji), orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument, z którego wynika jednostka chorobowa.

Ostatnim krokiem jest zaakceptowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Po otrzymaniu zgłoszenia, Fundacja weryfikuje jego poprawność i zakłada bezpłatne subkonto. Wnioskujący jest o tym fakcie informowany mailowo (na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym). Od tego momentu zostaje się Podopiecznym Fundacji Dobro Powraca.

Co to jest subkonto i jakie stwarza możliwości?

Przyjęcie danej Osoby w poczet Podopiecznych Fundacji jest równoznaczne z otworzeniem dla takiej Osoby subkonta. Co to jest? Subkonto jest narzędziem, za pomocą którego Podopieczny może gromadzić środki z darowizn oraz 1,5% podatku na swoje leczenie i pokrycie wydatków. Jest to narzędzie opcjonalne, tzn., że do decyzji Podopiecznego należy czy chce korzystać z opcji zbierania pieniędzy. Jeżeli Osoba nie decyduje się korzystać z takiej opcji, subkonto pozostaje jedynie potwierdzeniem, że jest ona Podopiecznym Fundacji Dobro Powraca. Można wówczas korzystać bezpłatnie z innych niż gromadzenie środków form wsparcia oferowanych przez naszą organizację.

Jakie projekty prowadzi dla swoich Podopiecznych Fundacja Dobro Powraca?

Fundacja umożliwia swoim Podopiecznym gromadzenie środków na wyodrębnionych i imiennych subkontach. Jest to forma bezpośredniej pomocy dla Osób chorych przewlekle. Dzięki temu narzędziu Podopieczny gromadzi darowizny oraz 1,5% podatku. Fundacja Dobro Powraca ma status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że wpisując w formularzu PIT numer KRS Fundacji, Podatnik może przekazać swój odpis z przeznaczeniem na wsparcie konkretnej Osoby. Subkonta w Fundacji Dobro Powraca są bezpłatne — Podopieczny nie ponosi żadnych kosztów prowadzenia subkonta. Nie są również pobierane żadne prowizje od zgromadzonych na subkoncie środków. Fundacja przygotowała dla Podopiecznych narzędzia wspierające zbiórki funduszy na subkontach – generatory ulotek i wizytówek oraz możliwość stworzenia swojego profilu na stronie www.dobropowraca.pl.

Pozostałe projekty dla Podopiecznych Fundacji również dostępne są bezpłatnie.

Podopieczni mogą skorzystać z sesji interwencji kryzysowej oraz doradztwa zawodowego. Dostępna jest również przestrzeń do promocji działalności gospodarczych Podopiecznych – BizesPoint.

Fundacja prowadzi również kampanię NiePrzewlekaj dotyczącą profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób przewlekłych. W poszukiwaniu informacji o chorobie Podopieczni mogą korzystać też z obszernej Bazy Wiedzy.

Fundacja dąży do integracji środowiska Osób chorych przewlekle. Każda Osoba poszukująca wsparcia ma możliwość dołączenia do #DobroPowracaTeam poprzez profil organizacji na Facebooku.

Podsumowanie

Jest łatwiej, gdy Jesteśmy Razem! Przewlekła choroba nie musi być wyzwaniem dla jednej Osoby. Zdobycie wiedzy o swojej chorobie, wsparcia psychologicznego oraz finansowego to opcje, z których warto skorzystać. Wystarczy dołączyć do Fundacji Dobro Powraca!

2024-01-19

Jak przekazać 1,5% podatku na walkę ze stwardnieniem rozsianym?

W Polsce około 50 tyś Osób choruje na stwardnienie rozsiane. Jest to nieuleczalna i przewlekła choroba, w której układ immunologiczny atakuje komórki własnego ciała. Prowadzi to do uszkodzeń nerwów w mózgu i rdzeniu kręgowym. Spektrum objawów SM jest bardzo szerokie, a Pacjenci doświadczają wielu wyzwań w walce o sprawność i w mierzeniu się ze skutkami choroby. Fundacja Dobro Powraca działa na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane (i inne choroby przewlekłe). Pomóż nam pomagać i wesprzyj społeczność Chorych na SM!

 
Skip to content