Treść główna

Miażdżyca mózgu

Jak zostać Podopiecznym Fundacji?

Kiedy w życiu naszym lub naszego Dziecka pojawia się choroba przewlekła, stajemy przed wieloma wyzwaniami. Trudności do przezwyciężenia obejmują nie tylko aspekt medyczny choroby, ale także psychologiczny, społeczny i finansowy.

Wraz z przewlekłą chorobą pojawiają się często przewlekłe wydatki, które musimy ponosić w walce o swoje zdrowie. Potrzebne jest również wsparcie informacyjne, organizacyjne, często także pomoc w kryzysie. Fundacja Dobro Powraca pomaga w mierzeniu się z utratą zdrowia na wielu płaszczyznach. Jak zostać Podopiecznym Fundacji i jakie wsparcie można otrzymać?

Kto może zostać Podopiecznym Fundacji?

Fundacja Dobro Powraca kieruje swoje działania do Osób chorych przewlekle oraz z utratą zdrowia. Przez wiele lat Fundacja koncentrowała swoje działania na Chorych na stwardnienie rozsiane. W 2022 działalność organizacji została rozszerzona o inne jednostki chorobowe. Kontynuowane jest wsparcie dla Pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, równocześnie wspieramy Osoby z pozostałymi chorobami przewlekłymi, utratą zdrowia (np. wskutek wypadków), Osoby z niepełnosprawnościami. Fundacja pomaga każdemu Dorosłemu i Dziecku w trudnej sytuacji, jaką jest mierzenie się z chorobą.

Podopiecznymi Fundacji mogą zostać zarówno Dorośli, jak i Dzieci- niezależnie od miejsca zamieszkania. W przypadku niepełnoletnich Podopiecznych zapisu do Fundacji dokonują Rodzice lub Opiekunowie prawni. Fundacja prowadzi działania w Polsce i za granicą.

Jak zapisać się do Fundacji Dobro Powraca?

Aby zostać Podopiecznym Fundacji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz jest dostępny on-line na stronie internetowej Fundacji. Posiada on dwie opcje – dla Osoby pełnoletniej oraz niepełnoletniej. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza, należy wybrać prawidłowy wariant. Następnie podaje się swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres, numer PESEL oraz dowodu osobistego, a także telefon oraz email). W przypadku, kiedy zgłoszenie dotyczy Osoby niepełnoletniej, dodatkowo swoje dane kontaktowe i identyfikacyjne podaje Rodzic albo Opiekun Prawny.

Kolejnym krokiem jest dodanie zaświadczenia potwierdzającego chorobę. Może to być wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie (lekarza dowolnej specjalizacji), orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument, z którego wynika jednostka chorobowa.

Ostatnim krokiem jest zaakceptowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Po otrzymaniu zgłoszenia, Fundacja weryfikuje jego poprawność i zakłada subkonto. Wnioskujący jest o tym fakcie informowany mailowo (na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym). Od tego momentu zostaje się Podopiecznym Fundacji Dobro Powraca.

Co to jest subkonto i jakie stwarza możliwości?

Przyjęcie danej Osoby w poczet Podopiecznych Fundacji jest równoznaczne z otworzeniem dla takiej Osoby subkonta. Subkonto jest narzędziem, za pomocą którego Podopieczny może gromadzić środki z darowizn oraz 1,5% podatku na swoje leczenie i pokrycie wydatków. Jest to narzędzie opcjonalne, tzn. że do decyzji Podopiecznego należy, czy chce korzystać z opcji zbierania pieniędzy. Jeżeli Osoba nie decyduje się korzystać z takiej opcji, subkonto pozostaje  jedynie potwierdzeniem, że jest się Podopiecznym Fundacji Dobro Powraca. Można wówczas korzystać bezpłatnie z innych niż gromadzenie środków form wsparcia oferowanych przez organizację.

Jakie projekty prowadzi dla swoich Podopiecznych Fundacja Dobro Powraca?

Fundacja umożliwia swoim Podopiecznym gromadzenie środków na wyodrębnionych i imiennych subkontach. Jest to forma bezpośredniej pomocy dla Osób chorych przewlekle. Dzięki temu narzędziu Podopieczny gromadzi darowizny oraz 1,5% podatku. Fundacja Dobro Powraca ma status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że  wpisując w formularz PIT numer KRS Fundacji, Podatnik może przekazać swój odpis z przeznaczeniem na wsparcie konkretnej Osoby. Subkonta w Fundacji Dobro Powraca są bezpłatne- Podopieczny nie ponosi żadnych kosztów prowadzenia subkonta. Nie są również pobierane żadne prowizje od zgromadzonych na subkoncie środków. Fundacja przygotowała dla Podopiecznych narzędzia wspierające zbiórki funduszy na subkontach – generatory ulotek i wizytówek oraz możliwość stworzenia swojego profilu na stronie www.dobropowraca.pl.

Pozostałe projekty dla Podopiecznych Fundacji również dostępne są bezpłatnie.

Podopieczni mogą skorzystać z sesji interwencji kryzysowej oraz doradztwa zawodowego. Dostępna jest również przestrzeń do promocji działalności gospodarczych Podopiecznych- BizesPoint.

Fundacja prowadzi również kampanię NiePrzewlekaj dotyczącą profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób przewlekłych. W poszukiwaniu informacji o chorobie, Podopieczni mogą korzystać z obszernej Bazy Wiedzy.

Fundacja dąży do integracji środowiska Osób chorych przewlekle. Każda Osoba poszukująca wsparcia ma możliwość dołączenia do #DobroPowracaTeam poprzez profil organizacji na Facebooku.

Podsumowanie

Jest łatwiej, gdy Jesteśmy Razem! Przewlekła choroba nie  musi być wyzwaniem dla jednej Osoby. Zdobycie wiedzy o swojej chorobie, wsparcia psychologicznego oraz finansowego to opcje, z których warto skorzystać. Wystarczy dołączyć do Fundacji Dobro Powraca!

Zespół Touretta - terapia i leczenie
2023-09-20

Jaką wartość mają marzenia, kiedy śmierć czai się na każdym kroku?

Mam na imię Karolina i od urodzenia choruję na mukowiscydozę. Choroba od samego początku wpływała na moje życie zmieniając je. To zapis wywiadu , który zarówno ze mną jak i z moją mamą przeprowadziła Pani psycholog. Mam nadzieję, że część mojej historii przywróci wiarę innym osobom zmagającym się z tą choroba oraz zapali światło nadziei tam, gdzie panuje już ciemność.

2023-08-18

Jak można pomóc Podopiecznemu Fundacji?

Podopieczni Fundacji – Dorośli i Dzieci- mierzą się z chorobami przewlekłymi. Walka o zdrowie wiąże się z dużymi wydatkami, które są ogromnym wyzwaniem. Jak można wspierać konkretnego Podopiecznego?

 
Skip to content