Treść główna

Miażdżyca mózgu

Jak zostać Podopiecznym Fundacji?

Kiedy w życiu naszym lub naszego Dziecka pojawia się choroba przewlekła, stajemy przed wieloma wyzwaniami. Trudności do przezwyciężenia obejmują nie tylko aspekt medyczny choroby, ale także psychologiczny, społeczny i finansowy.

Wraz z przewlekłą chorobą pojawiają się często przewlekłe wydatki, które musimy ponosić w walce o swoje zdrowie. Potrzebne jest również wsparcie informacyjne, organizacyjne, często także pomoc w kryzysie. Fundacja Dobro Powraca pomaga w mierzeniu się z utratą zdrowia na wielu płaszczyznach. Jak zostać Podopiecznym Fundacji i jakie wsparcie można otrzymać?

Kto może zostać Podopiecznym Fundacji?

Fundacja Dobro Powraca kieruje swoje działania do Osób chorych przewlekle oraz z utratą zdrowia. Przez wiele lat Fundacja koncentrowała swoje działania na Chorych na stwardnienie rozsiane. W 2022 działalność organizacji została rozszerzona o inne jednostki chorobowe. Kontynuowane jest wsparcie dla Pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, równocześnie wspieramy Osoby z pozostałymi chorobami przewlekłymi, utratą zdrowia (np. wskutek wypadków), Osoby z niepełnosprawnościami. Fundacja pomaga każdemu Dorosłemu i Dziecku w trudnej sytuacji, jaką jest mierzenie się z chorobą.

Podopiecznymi Fundacji mogą zostać zarówno Dorośli, jak i Dzieci- niezależnie od miejsca zamieszkania. W przypadku niepełnoletnich Podopiecznych zapisu do Fundacji dokonują Rodzice lub Opiekunowie prawni. Fundacja prowadzi działania w Polsce i za granicą.

Jak zapisać się do Fundacji Dobro Powraca?

Aby zostać Podopiecznym Fundacji, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy. Formularz jest dostępny on-line na stronie internetowej Fundacji. Posiada on dwie opcje – dla Osoby pełnoletniej oraz niepełnoletniej. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza, należy wybrać prawidłowy wariant. Następnie podaje się swoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, adres, numer PESEL oraz dowodu osobistego, a także telefon oraz email). W przypadku, kiedy zgłoszenie dotyczy Osoby niepełnoletniej, dodatkowo swoje dane kontaktowe i identyfikacyjne podaje Rodzic albo Opiekun Prawny.

Kolejnym krokiem jest dodanie zaświadczenia potwierdzającego chorobę. Może to być wypis ze szpitala, zaświadczenie lekarskie (lekarza dowolnej specjalizacji), orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument, z którego wynika jednostka chorobowa.

Ostatnim krokiem jest zaakceptowanie zgód na przetwarzanie danych osobowych i wysłanie formularza zgłoszeniowego.

Po otrzymaniu zgłoszenia, Fundacja weryfikuje jego poprawność i zakłada subkonto. Wnioskujący jest o tym fakcie informowany mailowo (na adres wskazany w formularzu rejestracyjnym). Od tego momentu zostaje się Podopiecznym Fundacji Dobro Powraca.

Co to jest subkonto i jakie stwarza możliwości?

Przyjęcie danej Osoby w poczet Podopiecznych Fundacji jest równoznaczne z otworzeniem dla takiej Osoby subkonta. Subkonto jest narzędziem, za pomocą którego Podopieczny może gromadzić środki z darowizn oraz 1,5% podatku na swoje leczenie i pokrycie wydatków. Jest to narzędzie opcjonalne, tzn. że do decyzji Podopiecznego należy, czy chce korzystać z opcji zbierania pieniędzy. Jeżeli Osoba nie decyduje się korzystać z takiej opcji, subkonto pozostaje  jedynie potwierdzeniem, że jest się Podopiecznym Fundacji Dobro Powraca. Można wówczas korzystać bezpłatnie z innych niż gromadzenie środków form wsparcia oferowanych przez organizację.

Jakie projekty prowadzi dla swoich Podopiecznych Fundacja Dobro Powraca?

Fundacja umożliwia swoim Podopiecznym gromadzenie środków na wyodrębnionych i imiennych subkontach. Jest to forma bezpośredniej pomocy dla Osób chorych przewlekle. Dzięki temu narzędziu Podopieczny gromadzi darowizny oraz 1,5% podatku. Fundacja Dobro Powraca ma status organizacji pożytku publicznego. Oznacza to, że  wpisując w formularz PIT numer KRS Fundacji, Podatnik może przekazać swój odpis z przeznaczeniem na wsparcie konkretnej Osoby. Subkonta w Fundacji Dobro Powraca są bezpłatne- Podopieczny nie ponosi żadnych kosztów prowadzenia subkonta. Nie są również pobierane żadne prowizje od zgromadzonych na subkoncie środków. Fundacja przygotowała dla Podopiecznych narzędzia wspierające zbiórki funduszy na subkontach – generatory ulotek i wizytówek oraz możliwość stworzenia swojego profilu na stronie www.dobropowraca.pl.

Pozostałe projekty dla Podopiecznych Fundacji również dostępne są bezpłatnie.

Podopieczni mogą skorzystać z sesji interwencji kryzysowej oraz doradztwa zawodowego. Dostępna jest również przestrzeń do promocji działalności gospodarczych Podopiecznych- BizesPoint.

Fundacja prowadzi również kampanię NiePrzewlekaj dotyczącą profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia chorób przewlekłych. W poszukiwaniu informacji o chorobie, Podopieczni mogą korzystać z obszernej Bazy Wiedzy.

Fundacja dąży do integracji środowiska Osób chorych przewlekle. Każda Osoba poszukująca wsparcia ma możliwość dołączenia do #DobroPowracaTeam poprzez profil organizacji na Facebooku.

Podsumowanie

Jest łatwiej, gdy Jesteśmy Razem! Przewlekła choroba nie  musi być wyzwaniem dla jednej Osoby. Zdobycie wiedzy o swojej chorobie, wsparcia psychologicznego oraz finansowego to opcje, z których warto skorzystać. Wystarczy dołączyć do Fundacji Dobro Powraca!

2024-01-19

Jak przekazać 1,5% podatku na walkę ze stwardnieniem rozsianym?

W Polsce około 50 tyś Osób choruje na stwardnienie rozsiane. Jest to nieuleczalna i przewlekła choroba, w której układ immunologiczny atakuje komórki własnego ciała. Prowadzi to do uszkodzeń nerwów w mózgu i rdzeniu kręgowym. Spektrum objawów SM jest bardzo szerokie, a Pacjenci doświadczają wielu wyzwań w walce o sprawność i w mierzeniu się ze skutkami choroby. Fundacja Dobro Powraca działa na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane (i inne choroby przewlekłe). Pomóż nam pomagać i wesprzyj społeczność Chorych na SM!

2024-01-16

Chcesz uzyskać wsparcie z 1,5% podatku? Pierwszym krokiem jest założenie subkonta. Dołącz do Fundacji Dobro Powraca!

Jeżeli chorujesz przewlekle i potrzebujesz środków finansowych na walkę o zdrowie, to jednym ze źródeł pozyskania takich środków może być 1,5%. Aby było to możliwe, musisz posiadać subkonto w organizacji pożytku publicznego. Tylko takie organizacje (w skrócie OPP) są uprawnione do otrzymywania odpisów podatkowych. Fundacja Dobro Powraca posiada status OPP od początku swojej działalności, czyli od roku 2009. Zostań naszym Podopiecznym i korzystaj z możliwości, jakie daje 1,5% podatku!

 
Skip to content