Treść główna

1,5% podatku

Fundacja Dobro Powraca posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) i można na jej rzecz przekazać 1,5% podatku. To bardzo prosty i ważny sposób wsparcia naszych działań. Przekazanie 1,5% podatku nic nie kosztuje, a zajmuje tylko chwilę.

W jaki sposób przekazać 1,5% podatku dla Fundacji Dobro Powraca?

(na realizację celów statutowych)

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
W polu numer KRS podaj:
0000338878
Kwotę 1,5% podatku należy zaokrąglić w dół do pełnych dziesiątek groszy, np. kwota 42,27 PLN musi być zaokrąglona do 42,20mPLN.
Dodatkowo Podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres – należy w tym celu zaznaczyć pole Wyrażam zgodę.

W jaki sposób przekazać 1,5% podatku dla Podopiecznego Fundacji Dobro Powraca?

W polu „Cel szczegółowy” w formularzu PIT należy wpisać Dane Podopiecznego podane przez Niego w trakcie apelowania.

Będzie to wyrażone w Mianowniku:
Imię i Nazwisko Podopiecznego albo Nazwisko i numer Podopiecznego

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Cel szczegółowy.

Podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres – należy w tym celu zaznaczyć w PIT pole  „Wyrażam zgodę”.

 
Skip to content