Treść główna

Dokumenty do wypłaty środków

Podanie o zwrot kosztów

Pobierz
 • Wypełnij Podanie
 • Dołącz faktury/rachunki imienne wystawione
  na siebie
 • Prześlij je w formie scanu na adres fundacja@dobropowraca.pl lub pocztą tradycyjna na adres naszego biura księgowego:
  Fundacja Dobro Powraca
  ul. Wojrowicka 38/2
  54-436 Wrocław

Podanie w wersji do wypełnienia na komputerze (wesja Word)

Rozliczenie przejazdu samochodem osobowym

Pobierz
 • Wypełnij Podanie o zwrot kosztów przejazdu samochodem osobowych
 • Dołącz faktury za paliwo wystawione na siebie
 • Dołącz zaświadczenie potwierdzające cel podróży
 • Prześlij je w formie scanu na adres fundacja@dobropowraca.pl lub pocztą tradycyjna na adres naszego biura księgowego:
  Fundacja Dobro Powraca
  ul. Wojrowicka 38/2
  54-436 Wrocław

Podanie w wersji do wypełnienia na komputerze (wersja Word)

Pozostałe dokumenty

Porozumienie w sprawie przystąpienia do Programu Subkont

Zapoznaj się
 
Skip to content