Treść główna

W Fundacji Dobro Powraca uruchomiliśmy dla naszych Podopiecznych bezpłatny Punkt Interwencji Kryzysowej (PIK). Przewlekła choroba- swoja albo Dziecka, może powodować kryzys, poczucie niepewności co do przyszłości, poczucie utraty kontroli, stres, napięcie emocjonalne, konieczność zmiany dotychczasowych zasad funkcjonowania. Kryzys sprawia, że następuje utrata równowagi i dezorganizacja, a problem wydaje się być nie do przezwyciężenia.

Co to jest interwencja kryzysowa?

Jest to forma doraźnej pomocy psychologicznej skoncentrowanej na problemie wywołującym kryzys i emocjonalnej odpowiedzi na niego. Interwencja kryzysowa pomaga uporządkować własne emocje i potrzeby. Dzięki temu w obliczu kryzysu można wypracować własną, dostosowaną do swoich potrzeb ścieżkę poradzenia sobie z problemem.

Wspólnie z certyfikowanym konsultantem kryzysowym Podopieczny Fundacji zastanowi się, czy istnieje potrzeba zgłoszenia się po pomoc do psychiatry czy psychologa, czy też wystarczy zmniejszenie oddziaływania stresora, aby powrócić do formy. Interwencja kryzysowa nie może zastąpić terapii psychiatrycznej, psychologicznej czy farmakoterapii.

Zespół Touretta - terapia i leczenie

Do kogo skierowany jest projekt PIK? Kto może z niego skorzystać?

Fundacja uruchomiła projekt dla swoich Podopiecznych. W przypadku, kiedy Podopieczny jest Osobą niepełnoletnią z interwencji kryzysowej może także skorzystać Rodzic/Opiekun.

Jak wyglądają sesje interwencji kryzysowej?

Interwencja kryzysowa obejmuje 3 spotkania. Podopieczny nie ponosi z tego tytuły żadnych kosztów. Spotkania odbywają się drogą internetową, za pośrednictwem uzgodnionego z Podopiecznym komunikatorem (umożliwiającym także transmisję obrazu- Podopieczny i konsultant kryzysowy widzą się podczas trwania spotkania). Celem spotkań jest udzielenie wsparcia i skoncentrowanie się na poszukiwaniu rozwiązania, bazując na naturalnych zasobach danej Osoby. Sesje polegają na określeniu celów, ich priorytetyzacji a także na wyszukaniu wszystkiego, co może być wsparciem w otoczeniu konkretnego Człowieka.

Jeżeli po 3 spotkaniach okaże się, że potrzebne będzie dalsze wsparcie, konsultant kryzysowy określi, kto najlepiej może pomóc i gdzie zgłosić się po pomoc.

Stwardnienie rozsiane znane osoby i zwykli pacjenci

Poznajcie konsultanta kryzysowego – Zofię Detlaff

„Nazywam się Zofia Detlaff, jestem pedagogiem, doradcą zawodowym i certyfikowanym interwentem kryzysowym. Wiedzę, którą zdobyłam w teorii przekłuwam w praktykę pracując z osobami z niepełnosprawnościami. Dodatkowo, ciągle podnoszę swoją wiedzę poprzez kursy i studia podyplomowe. Doskonale rozumiem problemy Osób przewlekle chorych. Sama od dziecka zmagam się z wieloma chorobami przewlekłymi i niepełnosprawnością fizyczną. Dodatkowo poznałam potrzeby Osób przewlekle chorych pomagając w hospicjum i i asystując przy zajęciach rewalidacyjnych.

Niestety w Polsce zdrowie psychiczne ciągle bywa tematem tabu. Podobnie dzieje się z potrzebami Osób chorych przewlekle i z niepełnosprawnościami. Jednocześnie badania jednoznacznie wskazują na wpływ samopoczucia psychicznego na zdrowie fizyczne, procesy zdrowienia, gojenia się ran. Dlatego walcząc o zdrowie fizyczne, nie można zapominać o komforcie psychicznym”.

Zofia Detlaff – konsultant interwencji kryzysowej

Jak Podopieczny Fundacji może zapisać się na sesję interwencji kryzysowej?

W przypadku chęci skorzystania z interwencji kryzysowej, należy wysłać do Fundacji drogą mailową taką informację (fundacja@dobropowraca.pl). Następnie Podopieczny otrzyma maila zwrotnego z danymi kontaktowymi konsultanta, z którym ustali szczegóły i harmonogram spotkań.

 

 

 
Skip to content