Treść główna

Dokumenty Fundacji

Porozumienie w sprawie przystąpienia do bezpłatnego Programu Subkont

Podopiecznym Fundacji oferujemy założenie bezpłatnego subkonta. Zasady jego funkcjonowania określone są w dokumencie Porozumienie

Pobierz pdf
 
Skip to content