Treść główna

Historia

Fundacja Dobro Powraca została założona w 2009 roku przez Osoby chore i ich Przyjaciół. Jest ogólnopolską organizacją z siedzibą we Wrocławiu. Od początku działalności Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

Początkowo Fundacja wspierała Chorych na stwardnienie rozsiane. Przez 14 lat swojej działalności pod opiekę Fundacji trafiło kilka tysięcy Podopiecznych.
Zebrane przez lata doświadczenia doprowadziły we wrześniu 2022 roku do rozszerzenia zakresu działalności.
Kontynuujemy wsparcie Chorych na stwardnienie rozsiane. Fundacja Dobro Powraca działa jednocześnie na rzecz Chorych na inne choroby przewlekłe, Osób z niepełnosprawnościami, a także z utratą zdrowia.

Podopiecznymi Fundacji mogą być zarówno Dzieci, jak i Osoby dorosłe.

Fundacja cieszy się dużym zaufaniem Podopiecznych i Darczyńców. Od wielu lat plasuje się w czołówce organizacji pozarządowych w Polsce pod względem wysokości wpłat z 1,5% podatku.
Działalność Fundacji jest profesjonalna i transparentna. Fundacja podlega nadzorowi i kontroli ze strony Ministra Zdrowia, Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego oraz Urzędu Skarbowego.
Fundacja wprowadziła rozwiązania i procesy, które pozwalają Podopiecznym załatwić wszystkie sprawy przez Internet. Dzięki temu dociera do Osób chorych z każdego zakątka Polski.
 
Skip to content