Treść główna

Zakładanie subkonta

Załóż bezpłatne subkonto

Informacje podstawowe

Co to jest subkonto?

To narzędzie, dzięki któremu Podopieczny może gromadzić środki pieniężne z różnych źródeł:

 • z 1,5% podatku
 • z darowizn od osób fizycznych i prawnych
 • ze zbiórek publicznych
 • z aukcji charytatywnych (np. poprzez serwis Allegro)
 • ze zbiórek na wybranych portalach internetowych (na przykład FaniMani, SiePomaga)

Fundacja prowadzi dla danego subkonta pełną i bezpłatną obsługę – księgową, informatyczną i organizacyjną.

Czy mogę zbierać 1,5% podatku bez subkonta?

Nie ma takiej możliwości. 1,5% podatku może być zbierany tylko poprzez organizację, która ma numer KRS i status organizacji pożytku publicznego.

Fundacja Dobro Powraca ma KRS o numerze 0000 33 88 78. Jest też organizacją pożytku publicznego (OPP) od 2009 roku – więc na rzecz Fundacji i jej Podopiecznych może być przekazywane 1,5% podatku.

Co to jest numer KRS?

KRS oznacza Krajowy Rejestr Sądowy. Wpis do KRS nadaje fundacji osobowość prawną, dzięki której może ona działać i przyjmować wpłaty z darowizn oraz 1,5% podatku.

KRS Fundacji Dobro Powraca to 0000338878. Numer KRS jest taki sam dla wszystkich Podopiecznych Fundacji. Numer KRS to nie to samo, co numer subkonta. Numer subkonta nadawany jest dla każdego Podopiecznego w procesie rejestracji subkonta (unikatowy dla każdego Podopiecznego). Numer subkonta pozwala na precyzyjną identyfikację wpłat. Fundacja nadaje numery subkont od września 2022 roku.

Czy każda organizacja posiadająca numer KRS może zbierać 1,5% podatku?

Nie. Numer KRS to nie wszystko. Organizacja, aby zbierać 1,5% podatku, musi posiadać status OPP- czyli być organizacją pożytku publicznego. Fundacja Dobro Powraca posiada status OPP od 2009 roku i może przyjmować odpisy z 1,5% podatku.

Czy mogę mieć subkonto w Fundacji Dobro Powraca i w innej organizacji?

Tak. Fundacja Dobro Powraca nie wprowadza w Porozumieniu z Podopiecznym żadnych ograniczeń. Podopieczny Fundacji może mieć subkonto także w innej organizacji.

Zakładanie subkonta w Fundacji Dobro Powraca

Z jakimi jednostkami chorobowymi mogę założyć subkonto?

Każda Osoba chora (Dorosły lub Dziecko) może posiadać subkonto w Fundacji Dobro Powraca. Działamy bowiem na rzecz Osób z utratą zdrowia, z chorobami przewlekłymi i z niepełnosprawnością.

Tak szeroko ujęty w naszym Statucie zakres sprawia, że możemy pomóc każdej Osobie, która mierzy się w swoim życiu z chorobą.

Czy mogę założyć subkonto dla Dziecka?

Tak. Rodzic może założyć subkonto dla Dziecka. Formularz rejestracyjny ma osobną wersję w przypadku, kiedy subkonto  na rzecz Dziecka zakłada Rodzic.

Załóż subkonto

Czy muszę mieć orzeczenie o niepełnosprawności, aby założyć subkonto?

Nie, nie wymagamy orzeczenia o niepełnosprawności, aby założyć subkonto w Fundacji Dobro Powraca.

Jak założyć subkonto?

Proces zakładania subkonta w Fundacji Dobro Powraca jest bardzo prosty. Wystarczy przez Internet wypełnić formularz rejestracyjny i dołączyć do niego zaświadczenie o chorobie. Honorujemy zaświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala oraz każdy dokument medyczny potwierdzający chorobę.

Załóż subkonto

Jak długo czeka się na założenie subkonta?

Złożony przez Internet wniosek trafia do nas od razu. Subkonto założymy w tym samym dniu.

Załóż subkonto

Jakie zaświadczenia o chorobie muszę dołączyć do wniosku o założenie subkonta?

Honorujemy wiele dokumentów. Może to być skrócone zaświadczenie lekarskie, wypis ze szpitala oraz każdy inny dokument medyczny potwierdzający chorobę.

Skąd będę wiedzieć, że subkonto zostało założone?

Otrzymasz od nas maila rejestracyjnego o tytule „Witamy w Fundacji Dobro Powraca”. W mailu zawarte będą najważniejsze zasady funkcjonowania subkonta oraz otrzymasz swój unikatowy numer subkonta.

Czy muszę mieć adres email, aby założyć subkonto?

Tak. Adres email podajesz w formularzu rejestracyjnym. Będzie on nam służył jako sposób komunikowania się z Tobą. Na ten email będziesz otrzymywał regularnie raporty o stanie  zgromadzonych środków na subkoncie. Z podanego w procesie rejestracji adresu email możesz wysyłać do nas podania o zwrot kosztów, faktury.

Jakie są koszty założenia i prowadzenia subkonta?

Subkonta w fundacji Dobro Powraca zakładamy i prowadzimy dla Podopiecznego bezpłatnie. Wszystkie koszty obsługi subkonta- księgowe, administracyjne i informatyczne ponosi Fundacja. Opłacamy również koszty przelewów bankowych z subkonta Podopiecznego.

Fundacja nie pobiera żadnych opłat i prowizji od wpłat zgromadzonych na subkoncie.

Co to jest numer subkonta i dlaczego jest on taki ważny?

Numer subkonta to unikatowy identyfikator Podopiecznego w Fundacji. Jest nadawany przy rejestracji, aby każda darowizna i 1,5% podatku mógł być precyzyjnie przypisany do subkonta. Numer subkonta gwarantuje brak pomyłek w przypadku, kiedy dwóch Podopiecznych na podobne albo takie samo nazwisko. Numerem subkonta należy posługiwać się apelując o wpłaty. Aby wpłata pieniężna  została prawidłowo zaksięgowana, w tytule przelewu należy podać Nazwisko i numer subkonta. To samo dotyczy odpisów z 1,5% podatku.

Fundacja Dobro Powraca nadaje numery subkont od września 2022 roku. Dla subkont założonych przed tą datą identyfikatorem jest Imię i Nazwisko Podopiecznego.

W jaki sposób uzyskam wsparcie po założeniu subkonta?

Na każdym etapie współpracy z Fundacją Dobro Powraca możesz uzyskać wyjaśnienia i pomoc. Na maile odpowiadamy tego samego dnia. Do Twojej dyspozycji jest Infolinia czynna od poniedziałku do piątku oraz Centrum Informacyjne (czynne od poniedziałku do soboty).

Po założeniu subkonta opiekun Twojego subkonta zadzwoni do Ciebie, aby upewnić się, że znalazłeś na naszej stronie wszystkie informacje, jakich potrzebujesz. Wyjaśni wszelkie pytania i przejdzie z Tobą krok po kroku po zasadach działania subkonta.

Załóż subkonto

Obsługa subkonta po jego założeniu

Jak można przekazać wpłatę na moje subkonto?

Wpłatę można przekazać w każdej chwili z Polski i zagranicy przelewem internetowym. Numer konta Fundacji Dobro Powraca jest następujący:

mBank SA
Oddział Korporacyjny Wrocław
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
IBAN code: PL 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
SWIFT: BREXPLPWWRO

W tytule przelewu należy podać Nazwisko i numer – to bardzo ważne, aby wpłata mogła być prawidłowo zaksięgowana.

Fundacja nadaje numery dla subkont od września 2022 roku. Podopieczni, którzy założyli subkonto przed tą datą posługują się Imieniem i Nazwiskiem (to jest ich identyfikator w programie subkont)

Wpłata może być także przekazana przelewem pocztowym.

Na naszej stronie internetowej znajduje się również panel płatności internetowych– za jego pomocą można przekazać wpłatę na rzecz Podopiecznego albo Fundacji. Należy pamiętać, że korzystanie z panelu płatności wiąże się z pobraniem przez administratora panelu płatności prowizji – dzieje się tak za każdym razem, kiedy wpłata jest dokonywana przez pośrednika.

Jak można przekazać 1,5% podatku na moje subkonto?

W formularzu PIT należy wpisać numer KRS 0000 33 88 78, zaś w celu szczegółowym Nazwisko i numer subkonta- to bardzo ważne, aby prawidłowo rozksięgować wpłaty.

Fundacja nadaje numery dla subkont od września 2022 roku. Podopieczni, którzy założyli subkonto przed tą datą posługują się Imieniem i Nazwiskiem (to jest ich identyfikator w programie subkont)

Skąd będę widzieć ile środków jest zgromadzonych na moim subkoncie?

Fundacja Dobro Powraca gwarantuje pełną transparentność  i dostępność informacji dla każdego Podopiecznego. Każdego miesiąca na adres mailowy podany w procesie rejestracji Fundacja Dobro Powraca przesyła szczegółowy raport ze środków zgromadzonych na subkoncie. W raporcie wykazywana jest każda wpłata i wypłata z subkonta za dany miesiąc. W momencie wypłaty środków z subkonta wysyłane jest automatyczne powiadomienie dotyczące kwoty operacji. W każdej chwili możesz też wysłać maila z prośbą o podanie stanu środków na subkoncie na dany moment. Takich informacji udzielą również pracownicy Infolinii.

Czy darczyńcy zza granicy mogą wpłacać pieniądze na moje subkonto?

Tak. Dane do przelewu zza granicy są następujące:

mBank SA
Oddział Korporacyjny Wrocław
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
IBAN code: PL 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
SWIFT: BREXPLPWWRO

W tytule przelewu należy podać Nazwisko i numer – to bardzo ważne, aby wpłata mogła być prawidłowo zaksięgowana.

Fundacja nadaje numery dla subkont od września 2022 roku. Podopieczni, którzy założyli subkonto przed tą datą posługują się Imieniem i Nazwiskiem (to jest ich identyfikator w programie subkont)

Należy pamiętać, że wpłaty w obcej walucie są przeliczane na złotówki po aktualnie obowiązującym w banku kursie.

Kiedy na subkoncie będą zaksięgowane wpłaty z 1,5% podatku?

Corocznie wpłaty księgowane są w październiku. Fundacja nie ma wpływu na tą datę. Urzędy skarbowe w ostatnim dniu września wysyłają do OPP wykazy wpłat na poszczególne subkonta. Ten wykaz należy dokładnie sprawdzić i dopiero wówczas raporty mogą być wysłane do Podopiecznych.

Proces przypisywania wpłat po otrzymaniu danych z urzędów skarbowych trwa w Fundacji kilka dni.

Co zrobić, jeżeli wpłata dla mnie była źle zatytułowana?

Darczyńca lub Podopieczny powinien o tym fakcie powiadomić mailowo Fundację. Na podstawie potwierdzenia i przelewu i wyjaśnień Fundacja ponownie zweryfikuje dane.

Czy muszę się rozliczyć z urzędem skarbowym ze środków zgromadzonych na subkoncie?

Nie. Podopieczny nie musi rozliczać się z urzędem skarbowym odnośnie zgromadzonych środków i otrzymanej przez Fundację pomocy. Jest to możliwe dzięki odpowiednim zapisom statutowym, jakie ma Fundacja Dobro Powraca i wynika z charakteru prowadzonej przez nią działalności

Czy jest jakiś czas, w którym muszę wydać środki z subkonta?

Nie ma w tym zakresie żadnych ograniczeń. Decyzja należy wyłącznie do Podopiecznego.

Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy Podopieczny ma mocy odrębnej umowy otrzymuje darowiznę od podmiotu gospodarczego czy innej  fundacji korporacyjnej. W takich umowach często wskazywany jest termin, w jakim dana darowizna ma zostać spożytkowana.

Czy wpłacający na moje subkonto może odliczyć darowiznę od podatku?

Oczywiście. Osoba fizyczna może odliczyć od dochodu darowizny przekazane na cele pożytku publicznego o ile ich łączna kwota w danym roku podatkowym nie przekroczy 6% jej dochodu.  W przypadku osób prawnych limit odliczeń wynosi 10% dochodu.

Jak zmienić dane osobowe i adres mailowy podany przy zakładaniu subkonta?

Należy w tym przypadku wysłać do fundacji dyspozycję zmiany danych. Dyspozycja powinna zostać wysłana z adresu email zarejestrowanego dla danego subkonta.

Wykorzystywanie środków z subkonta

Na co mogę wykorzystać środki zgromadzone na subkoncie?

Katalog jest bardzo szeroki. Jego szczegółowy opis znajduje się w Porozumieniu w sprawie założenia subkonta oraz na stronie internetowej Fundacji (Katalog refundacji). Subkonto ma pomóc Osobie chorej w wielu aspektach jej funkcjonowania.

Katalog

W jaki sposób mogę rozliczyć koszty paliwa?

Sfinansowanie przejazdu samochodem (kosztów paliwa) Podopiecznemu możliwe jest w przypadku podróży związanej z chorobą.

Dokonywane jest po przesłaniu przez  Podopiecznego drogą pocztową lub e-mailową na adres Fundacji następujących dokumentów:

 1. Podania o zwrot przejazdu samochodem osobowym
 2. Zaświadczenia o celu podróży
 3. Faktury za paliwo wystawione na Podopiecznego (lub Jego opiekuna prawnego)

Podanie

Zwrot kosztów paliwa możliwy jest do miesiąca wstecz licząc od daty wizyty lub daty końca pobytu.
Zwrot kosztów realizowany jest po dokonanym przejeździe. Nie ma możliwości rozliczenia zaliczki na zdarzenie przyszłe.

Rozliczanie przejazdu opiera się o stawkę  za km dla samochodów osobowych (wg stawek obowiązujących od 17 stycznia 2023): 1,15 PLN dla pojazdów z pojemnością skokową silnika ponad 900cm3.

Kwota do zwrotu jest to mniejsza wartość między kwotą wynikającą z faktur za paliwo, a kwotą wynikającą z kilometrówki (przejechanej odległości przemnożonej przez powyższą stawkę).

Co zrobić, jeżeli będę potrzebować przeznaczyć środki z subkonta na inną potrzebę niż opisana w Katalogu refundacji?

Skontaktuj się z Fundacją w celu uzgodnienia możliwości i warunków refundacji. Do każdego Podopiecznego podchodzimy indywidualnie. Rozumiemy, że choroba może być nieprzewidywalna.

Jak mogę wypłacić środki z subkonta?

Możliwe są dwa sposoby:

 • Zwrot poniesionych kosztów – pieniądze są przelewane przez Fundację na konto bankowe Podopiecznego na podstawie Podania o zwrot kosztów

Podanie można pobrać ze strony internetowej Fundacji (Dokumenty do wypłaty środków)

Ta opcja obejmuje sytuację, kiedy Podopieczny sam poniósł wydatki, a następnie Fundacja dokonuje za nie zwrotu.

 • Opłacenie faktury bezpośrednio przez Fundację na konto sprzedawcy

Ta opcja obejmuje sytuacje, kiedy Fundacja opłaca dany wydatek bezpośrednio z subkonta Podopiecznego.

Jak prawidłowo wystawić fakturę na Fundację, kiedy wydatek ma być opłacony bezpośrednio z subkonta?

Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:

Nabywca:
Imię i Nazwisko Podopiecznego
Adres Podopiecznego
(opcjonalnie) PESEL Podopiecznego

Płatnik:
Fundacja Dobro Powraca
ul. Hłaski 34/12
54-608 Wrocław
NIP 894-29-86-057

Jak prawidłowo wystawiać faktury do Podania o zwrot kosztów, czyli w sytuacji, kiedy wydatek opłaca Podopieczny a fundacja dokonuje zwrotu kosztów?

Faktura powinna być wystawiona w następujący sposób:

Nabywca:
Imię i Nazwisko Podopiecznego
Adres Podopiecznego
(opcjonalnie) PESEL Podopiecznego

Skąd mogę pobrać dokumenty potrzebne do wypłacenia środków z subkonta?

Wszystkie potrzebne dokumenty znajdują się na stronie internetowej Fundacji w sekcji Dokumenty do wypłaty środków.

Czy dokumenty lepiej wysłać mailem czy pocztą tradycyjną?

Akceptujemy oba sposoby. Należy pamiętać, że dokumenty wysłane mailem obsługiwane są tego samego dnia. W przypadku wysyłki drogą pocztową należy wziąć pod uwagę czas potrzebny na dostarczenie korespondencji przez listonosza.

Na jaki adres mogę wysłać dokumenty pocztą tradycyjna?

Adres do przesyłania dokumentów pocztą tradycyjną to:

Fundacja Dobro Powraca
 ul. Wojrowicka 38/2
 54-436 Wrocław

Należy pamiętać, że powyższy adres jest adresem do przesyłania dokumentów (tam znajduje się nasze biuro rachunkowe).

Natomiast adres fundacji jako Płatnika do wystawienia faktury to:

Fundacja Dobro Powraca
ul. Hłaski 34/12
54-608 Wrocław

Jaki list wybrać – zwykły, polecony czy za potwierdzeniem odbioru?

Prosimy o niewysyłanie listów za potwierdzeniem odbioru. To znacznie wydłuża czas obsługi podań.

Takie listy trzeba odebrać w placówce pocztowej i można to robić dopiero od następnego dnia po otrzymaniu awizo. Prosimy o wysyłanie listów zwykłych albo poleconych bez potwierdzenia odbioru.

Czy dokumenty załączane do Podania o zwrot kosztów mają datę ważności?

Doradzamy , aby były jak najświeższe- bo tylko wówczas jest możliwość ich poprawienia w przypadku, jeśli będą nieprawidłowo wystawione. Co do zasady opłacamy dokumenty do 12 miesięcy wstecz od daty ich wystawienia.  W sytuacji, kiedy dokument jest starszy – należy się z nami skontaktować.

Jak długo będę czekać na realizację Podania o zwrot kosztów?

Podania przesłane droga mailową są obsługiwane tego samego dnia. W przypadku wysyłki dokumentów pocztą tradycyjną trzeba uwzględnić czas potrzebny na dostarczenie listu przez listonosza. Przelewy dokonywane są conajmniej dwa razy dziennie.

Skąd będę wiedzieć, że moje Podanie zostało zrealizowane?

Na adres mailowy zostanie wysłane powiadomienie, ze przelew po naszej stronie został zrealizowany.

Pozostałe informacje

Jaką nazwą Fundacji należy się posługiwać - pełną czy skróconą?

Pełna nazwa naszej organizacji to Dobro Powraca- fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane i inne choroby przewlekłe. 

Mamy również nazwę skróconą, którą łatwiej się posługiwać: Fundacja Dobro Powraca. 

Obie nazwy są poprawne.

Jakich adresów kontaktowych należy używać?

Dokumenty do wypłaty środków (faktury, rachunki) powinny być wystawione na Fundację jako płatnika:

Fundacja Dobro Powraca
ul. Hłaski 34/12
54-608 Wrocław
NIP 894-29-86-057

Jeżeli będą do nas wysyłane pocztą tradycyjną, to adres jest następujący:

Fundacja Dobro Powraca
 ul. Wojrowicka 38/2
 54-436 Wrocław

 

Czy Fundacja pomoże mi przygotować ulotki i wizytówki?

Oczywiście. Naszym Podopiecznym udostępniamy bezpłatny generator ulotek i apeli, za pomocą którego można stworzyć spersonalizowane i profesjonalne materiały-  ulotki, wizytówki, także jako grafikę na Facebooka

Jak utworzyć swój profil internetowy na stronie Fundacji? Czy jego założenie jest obowiązkowe?

Nasi Podopieczni mogą korzystać  z bezpłatnej możliwości założenia swojego profilu na stronie www Fundacji. Aby to zrobić, należy wypełnić zgłoszenie.

Profil może służyć jako narzędzie wspierające zbiórki środków na subkonta. Można go udostępniać w swoich mediach społecznościowych, etc.

W profilu zaszyte są informacje dotyczące nr KRS, numeru subkonta. Prowadzi on też do szybkich płatności internetowych.

Podopieczny decyduje, jakimi informacjami chce się podzielić. Może dołączyć do profilu swoje zdjęcie, ale nie jest to konieczne (wówczas w miejsce zdjęcia pojawi się logo Fundacji).

Założenie profilu to decyzja Podopiecznego- może, ale nie musi go posiadać.

Pod który numer telefonu zadzwonić?

Jeżeli jesteś naszym Podopiecznym, to prowadzimy dla Ciebie dedykowaną Infolinię – 506 107 001.

Jeżeli zastanawiasz się nad założeniem subkonta w Fundacji Dobro Powraca- wszystkie informacje uzyskasz w Centrum Informacyjnym – 797 063 247.

Nie znalazłeś informacji, której potrzebujesz?
Napisz do nas: fundacja@dobropowraca.pl
Załóż bezpłatne subkonto

Jak działa fundacja – subkonta i zbiórka pieniędzy z ich pomocą? W dzisiejszym świecie, gdzie potrzeby społeczne są coraz większe, fundacje odgrywają kluczową rolę w kierowaniu wsparcia tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne. W tym kontekście, subkonto w fundacji staje się popularnym narzędziem, pozwalającym na zorganizowane i skuteczne prowadzenie działalności charytatywnej. W sytuacji, gdy niezbędne jest wsparcie darczyńców subkonto dla Osoby z niepełnosprawnością lub cierpiącej na wymagające drogiego leczenia schorzenia to jedna z opcji, z której można skorzystać, prowadząc zbiórki potrzebnych funduszy.  Co to jest subkonto? W jaki sposób można je założyć?

Subkonto – co to jest i jak działa?

Subkonto to specjalne, wydzielone konto, które działa pod nadzorem głównej fundacji, ale jest przeznaczone konkretnej osobie, do z góry określonych celów lub projektów. Dzięki niemu darczyńcy mogą przeznaczać swoje środki na wybrane przez siebie inicjatywy, mając pewność, że ich wsparcie trafi dokładnie tam, gdzie tego chcą. Taka forma zapewnia skuteczną i bezpieczną alternatywę dla tradycyjnych form zbierania funduszy.

Jakie są zalety posiadania subkonta w fundacji?

Poza wygodą zbierania funduszy, subkonto w fundacji przynosi kilka innych korzyści. Do najczęściej wymienianych zalet należą:

 1. Celowe wsparcie: Subkonta umożliwiają zbiórkę dedykowaną konkretnej osobie, darczyńca wie, komu przekazuje środki, a Podopieczny może finansować w ten sposób leczenie lub rehabilitację.
 2. Maksymalna przejrzystość działań. Podopieczny jest regularnie informowany o stanie zebranych środków.
 3. Elastyczność. W fundacji można założyć subkonto dla Dziecka z niepełnosprawnością lub chorobą przewlekłą, jak i Osoby dorosłej.
 4. Swoboda zarządzania funduszami. Zarządzanie środkami poprzez fundację zapewnia profesjonalizm i zgodność z przepisami prawnymi. Podopieczny nie musi też rozliczać się z Urzędem Skarbowym z zebranych w ten sposób funduszy.
 5. Ochrona prawna środków. Zebrane pieniądze są bezpiecznie kumulowane na koncie i wypłacane według z góry ustalonych zasad: jako zwrot poniesionych kosztów czy poprzez bezpośrednie opłacenie faktury.

Fundacja subkonto: wybierz Dobro Powraca

Zdecydowałeś/łaś się na założenie subkonta? Zachęcamy do wyboru naszej Fundacji! Dobro Powraca — Fundacja na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane i inne choroby przewlekłe to miejsce, którego misją jest pomaganie i edukacja. Na co dzień na różnych płaszczyznach wspieramy Osoby walczące ze schorzeniami oraz ich Rodziny, dbamy też o szerzenie wiedzy na temat chorób dotykających współczesne społeczeństwo.

Jak założyć subkonto w Fundacji Dobro Powraca?

Założenie subkonta w naszej Fundacji to proces transparentny i bezproblemowy. Wystarczy, że wypełnisz przez Internet formularz rejestracyjny i przekażesz nam zaświadczenie o chorobie. Przyjmujemy poświadczenia lekarskie, wypisy ze szpitala oraz każdy inny dokument potwierdzający schorzenie. Oferujemy wsparcie na każdym etapie procesu, gwarantując, że Twoje dobro i potrzeby są naszym najważniejszym priorytetem. Subkonto zakładane jest najczęściej w dniu złożenia wniosku lub na następny dzień, więc nie musisz długo czekać na możliwość korzystania z niego.

Doświadczenie i zaufanie

Fundacja Dobro Powraca ma wieloletnie doświadczenie w pracy z Osobami zmagającymi się ze stwardnieniem rozsianym (SM) i innymi chorobami przewlekłymi. Wiemy więc, jak wygląda diagnozowanie SM oraz jak przebiega i jakie trudności przynosi stwardnienie rozsiane u dzieci. Zdajemy sobie sprawę, jak wygląda życie z SM i innymi chorobami przewlekłymi, a także ich leczenie na co dzień. Jesteśmy dumni, że możemy pomagać i dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem z naszymi podopiecznymi, pomagając im poprawić jakość ich życia. Chcesz dowiedzieć się, jak radzić sobie z SM? Zapraszamy na strony:

Twoja inwestycja w dobrą przyszłość

Założenie subkonta w naszej Fundacji to inwestycja w przyszłość, w leczenie i rehabilitację, w siebie lub swoje Dziecko. Teraz masz okazję aktywnie zaangażować się w poprawę swojej przyszłości lub przyszłości Twojego dziecka. Skorzystaj z możliwości, jakie daje subkonto w Fundacji Dobro Powraca. Zaufaj nam i dołącz do naszej społeczności dzisiaj.

 
Skip to content