Treść główna

Stwardnienie rozsiane a zdrowie psychiczne

Stwardnienie rozsiane (SM) to choroba układu nerwowego, która może wpływać na różne aspekty zdrowia, zarówno fizycznego, jak i psychicznego. SM jest chorobą nieuleczalną. I choć istnieje wiele leków, które mogą wpływać na przebieg schorzenia i je modyfikować, to diagnoza stwardnienia rozsianego może być dla Pacjenta bardzo przytłaczająca. Związany z chorobą przewlekłą stres negatywnie wpływa na Chorego. Na jakie objawy ze strony psychiki należy zwrócić uwagę i jak dbać o swoje zdrowie psychiczne chorując na stwardnienie rozsiane?

W jaki sposób stwardnienie rozsiane może wpływać na zdrowie psychiczne?

Ważne jest zrozumienie, że stwardnienie rozsiane wpływa na całą osobę, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Dlatego też leczenie powinno obejmować nie tylko aspekty medyczne, ale także wsparcie psychologiczne i społeczne, aby poprawić jakość życia pacjenta. Współpraca z zespołem opieki zdrowotnej, który obejmuje lekarzy, psychologów i terapeutów, może być kluczowa dla skutecznego zarządzania chorobą.

Oto kilka kwestii dotyczących stwardnienia rozsianego i jego wpływu na zdrowie psychiczne:

 1. Objawy psychiczne: Stwardnienie rozsiane może powodować różnorodne objawy psychiczne, takie jak depresja, lęki, problemy z koncentracją, zmęczenie oraz problemy ze snem. Te objawy mogą być wynikiem zarówno samej choroby, jak i reakcji na trudności związane z jej przebiegiem.
 2. Wpływ na jakość życia: Choroba ta może znacząco wpływać na jakość życia pacjenta. Trudności w poruszaniu się, utrata sprawności fizycznej i codzienne problemy mogą prowadzić do stresu, frustracji i innych trudności emocjonalnych.
 3. Depresja i lęki: Osoby z SM są bardziej narażone na rozwój depresji i zaburzeń lękowych. Często związane jest to z utratą zdolności do wykonywania codziennych czynności, obawami dotyczącymi przyszłości oraz zmaganiem się z nieprzewidywalnym charakterem choroby.
 4. Wpływ na relacje społeczne: Stwardnienie rozsiane może również wpływać na relacje społeczne pacjenta. Izolacja społeczna, wynikająca z trudności w poruszaniu się lub uczestnictwie w aktywnościach społecznych, może przyczynić się do poczucia samotności i depresji.
 5. Współwystępowanie z innymi chorobami psychicznymi: Osoby z SM mają zwiększone ryzyko współwystępowania z innymi chorobami psychicznymi, takimi jak zaburzenia nastroju czy zaburzenia lękowe.

Stwardnienie rozsiane a depresja

Stwardnienie rozsiane (SM) może być związane z depresją, a depresja jest jednym z często występujących problemów psychicznych u osób z tą chorobą. Istnieje kilka powodów, dla których depresja może być współistniejącym problemem u osób z SM:

 1. Chroniczny charakter choroby: Stwardnienie rozsiane to choroba przewlekła, która wymaga długotrwałego zarządzania. Osoby z SM często muszą radzić sobie z trudnościami związanymi z utratą sprawności fizycznej, zmęczeniem, bólami oraz niepewnością co do przyszłości. Te czynniki mogą przyczyniać się do występowania depresji.
 2. Zmiany w mózgu: Choroba ta wpływa na układ nerwowy, co może mieć wpływ na funkcje psychiczne. Zmiany w strukturze i funkcji mózgu związane ze stwardnieniem rozsianym mogą wpływać na nastrój i emocje, przyczyniając się do rozwoju depresji.
 3. Izolacja społeczna: Z powodu trudności w poruszaniu się, niektóre osoby z SM mogą doświadczać ograniczeń w uczestniczeniu w codziennych aktywnościach społecznych. To z kolei może prowadzić do izolacji społecznej, co jest czynnikiem ryzyka rozwoju depresji.
 4. Przyjmowanie leków: Niektóre leki stosowane w leczeniu stwardnienia rozsianego mogą mieć wpływ na nastrój i emocje, co również może przyczynić się do wystąpienia objawów depresji.
 5. Stres związany z chorobą: Zarządzanie chorobą przewlekłą, taką jak SM, może być trudne i stresujące. Stres związany z chorobą może być czynnikiem ryzyka dla depresji.

Ważne jest, aby zidentyfikować objawy depresji u osób z stwardnieniem rozsianym i dostarczyć odpowiednie wsparcie. Objawy depresji mogą obejmować uczucie smutku, utratę zainteresowań, zmiany w apetycie, trudności z koncentracją, problemy ze snem, uczucie bezwartościowości czy myśli samobójcze.

Leczenie depresji w stwardnieniu rozsianym

Leczenie depresji u osób z stwardnieniem rozsianym (SM) może obejmować różnorodne podejścia, w zależności od indywidualnych potrzeb i objawów pacjenta. Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem, który jest odpowiedzialny za opiekę nad pacjentem z SM oraz z profesjonalistą od zdrowia psychicznego, aby dostosować leczenie do konkretnych okoliczności:

 1. Terapia psychologiczna: Psychoterapia, zwłaszcza terapia poznawczo-behawioralna czy terapia interpersonalna, może być skutecznym narzędziem w leczeniu depresji. Pomaga pacjentom radzić sobie z myślami i uczuciami związanymi z chorobą oraz rozwijać zdrowe strategie radzenia sobie.
 2. Leki antydepresyjne: W niektórych przypadkach lekarz psychiatra może zalecić stosowanie leków antydepresyjnych. Wybór konkretnego leku zależy od indywidualnych potrzeb pacjenta i ewentualnych współistniejących stanów zdrowia. Warto pamiętać, że leczenie farmakologiczne powinno być dokładnie monitorowane przez lekarza.
 3. Wsparcie społeczne: Otoczenie pacjenta wsparciem rodziny, przyjaciół i innych osób bliskich może mieć pozytywny wpływ na jego samopoczucie psychiczne. Wspólnota i zrozumienie ze strony innych osób mogą pomóc w radzeniu sobie z depresją.
 4. Aktywność fizyczna: Regularna aktywność fizyczna może korzystnie wpływać na nastrój i ogólne samopoczucie. Oczywiście, rodzaj i intensywność aktywności powinny być dostosowane do możliwości fizycznych pacjenta z SM.
 5. Edukacja i samopomoc: Edukacja na temat stwardnienia rozsianego, technik radzenia sobie i strategii samopomocy mogą pomóc pacjentowi lepiej zrozumieć swoją chorobę i skuteczniej zarządzać emocjami.

Fundacja Dobro Powraca wspiera swoich Podopiecznych w zakresie edukacji i samopomocy. Organizacja dostarcza wielu cennych informacji na temat stwardnienia rozsianego. Oferuje również pomoc w gromadzeniu środków na leczenie i rehabilitację poprzez program subkont. Fundacja zrzesza Pacjentów z SM za pośrednictwem mediów społecznościowych. Podopieczni Fundacji mogą korzystać z interwencji kryzysowej oraz doradztwa zawodowego.

Ważne jest, aby leczenie zaburzeń psychicznych było holistyczne i uwzględniało zarówno aspekty fizyczne, jak i psychiczne choroby. Współpraca między specjalistami od stwardnienia rozsianego a profesjonalistami od zdrowia psychicznego jest kluczowa dla skutecznego leczenia. Pacjent powinien regularnie komunikować się ze swoim zespołem opieki zdrowotnej, aby monitorować postępy i dostosowywać plan leczenia według potrzeb.

Jak dbać o swoje zdrowie psychiczne chorując na stwardnienie rozsiane?

Dbanie o zdrowie psychiczne jest istotne dla osób z stwardnieniem rozsianym (SM), ponieważ choroba ta może wpływać nie tylko na zdrowie fizyczne, ale również na dobre samopoczucie psychiczne. Oto kilka praktycznych wskazówek, jak zadbać o zdrowie psychiczne, będąc osobą chorującą na SM:

 1. Współpraca z zespołem opieki zdrowotnej: Regularna współpraca z lekarzem neurologiem i innymi specjalistami jest kluczowa dla skutecznego zarządzania stwardnieniem rozsianym. Otwarta komunikacja z lekarzem pozwoli na monitorowanie stanu zdrowia oraz dostosowywanie planu leczenia.
 2. Wsparcie społeczne: Budowanie silnych relacji społecznych jest istotne dla zdrowia psychicznego. Rodzina, przyjaciele i inne osoby bliskie mogą stanowić wsparcie emocjonalne w trudnych chwilach. Ważne jest dzielenie się uczuciami i potrzebami z otoczeniem.
 3. Terapia psychologiczna: Korzystanie z terapii psychologicznej, takiej jak terapia poznawczo-behawioralna czy terapia interpersonalna, może pomóc w radzeniu sobie z trudnościami emocjonalnymi związanymi ze stwardnieniem rozsianym.
 4. Samopomoc i edukacja: Zdobycie wiedzy na temat stwardnienia rozsianego i rozwoju umiejętności radzenia sobie z chorobą może znacznie wpłynąć na zdrowie psychiczne. Edukacja na temat choroby pozwala lepiej zrozumieć, co się dzieje, co może zmniejszyć lęk i niepewność.
 5. Aktywność fizyczna: O ile zdrowie fizyczne pozwala, regularna umiarkowana aktywność fizyczna może pomóc w utrzymaniu dobrego samopoczucia psychicznego. Można dostosować rodzaj i intensywność aktywności do indywidualnych możliwości.
 6. Przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza: W przypadku osób z SM, leki mogą być ważnym elementem zarządzania chorobą. Regularne przyjmowanie leków zgodnie z zaleceniami lekarza może przyczynić się do kontrolowania objawów, co z kolei wpływa pozytywnie na zdrowie psychiczne.
 7. Znalezienie równowagi: Ważne jest, aby znaleźć równowagę między aktywnością a odpoczynkiem. Odpowiedni sen, relaksacja i techniki redukcji stresu mogą pomóc w utrzymaniu zdrowego stanu psychicznego.
 8. Ustalanie realistycznych celów: Stawianie sobie realistycznych celów i dzielenie ich na mniejsze etapy może pomóc w unikaniu frustracji i poprawie poczucia własnej wartości.
 9. Monitorowanie i reagowanie na objawy depresji: Jeśli wystąpią objawy depresji, takie jak utrata zainteresowań, smutek czy problemy ze snem, ważne jest zgłoszenie ich lekarzowi i uzyskanie wsparcia od specjalisty od zdrowia psychicznego.

Warto podkreślić, że każda osoba z stwardnieniem rozsianym może potrzebować indywidualnego podejścia do dbania o zdrowie psychiczne. Dlatego kluczową rolę odgrywa współpraca z zespołem opieki zdrowotnej i dostosowywanie strategii w zależności od zmieniających się potrzeb i warunków zdrowotnych.

2024-04-16

Zawroty głowy w stwardnieniu rozsianym

Zawroty głowy mogą być jednym z objawów, które występują u osób z stwardnieniem rozsianym (SM), choć nie są one jednym z najczęstszych objawów tej choroby. Jeśli osoba z SM doświadcza zawrotów głowy, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, który może przeprowadzić odpowiednie badania i ocenić przyczyny tego objawu. Lekarz może zalecić odpowiednie leczenie lub terapię mającą na celu złagodzenie zawrotów głowy i poprawę ogólnego samopoczucia pacjenta.

2024-04-15

Współwystępowanie chorób autoimmunologicznych

Istnieje kilka mechanizmów, które mogą wyjaśnić zwiększone ryzyko wystąpienia kolejnej choroby autoimmunologicznej u osób, które już cierpią na jedną taką chorobę. Chociaż dokładne przyczyny nie są jeszcze w pełni zrozumiałe, to istnieją pewne czynniki, które mogą przyczyniać się do tego zjawiska.

2024-04-12

Wpływ temperatury na przebieg stwardnienia rozsianego

Temperatura może mieć wpływ na przebieg stwardnienia rozsianego (SM) na kilka sposobów, choć indywidualna reakcja pacjentów na zmiany temperatury może się różnić. Dla osób z SM ważne jest, aby monitorować swoje ciało i reakcje na zmiany temperatury oraz stosować odpowiednie strategie zarządzania, takie jak unikanie ekstremalnych temperatur, regularne chłodzenie organizmu w przypadku upałów oraz stosowanie się do zaleceń lekarza w przypadku stosowania chłodzenia ciała lub innych metod kontroli temperatury. Skonsultowanie się z lekarzem neurologiem może być również pomocne w opracowaniu indywidualnego planu leczenia i radzenia sobie z objawami w związku z temperaturą.

 
Skip to content