Treść główna

Zaburzenia pęcherza moczowego w stwardnieniu rozsianym

Zaburzenia pęcherza moczowego są częstym problemem występującym u osób z stwardnieniem rozsianym (SM). SM może wpływać na układ nerwowy, w tym na te obszary mózgu i rdzenia kręgowego, które kontrolują funkcje pęcherza moczowego. Z tego powodu osoby z SM mogą doświadczać różnych rodzajów zaburzeń pęcherza moczowego- prezentujemy najczęstsze z nich.

Nadpobudliwość pęcherza moczowego w stwardnieniu rozsianym

Nadpobudliwość pęcherza moczowego jest jednym z najczęstszych zaburzeń pęcherza u osób z stwardnieniem rozsianym (SM). Jest to stan, w którym pęcherz moczowy reaguje nadmiernie na bodźce, prowadząc do uczucia nagłej potrzeby oddania moczu, nawet gdy pęcherz nie jest w pełni wypełniony.

SM może wpływać na układ nerwowy, w tym na obszary mózgu i rdzenia kręgowego odpowiedzialne za kontrolę pęcherza. Uszkodzenie tych obszarów może zaburzać normalną kontrolę pęcherza, co prowadzi do nadpobudliwości i problemów z kontrolą oddawania moczu.

Objawy nadpobudliwości pęcherza u osób z SM obejmują:

 1. Nagłe parcie na oddanie moczu: Uczucie nagłej potrzeby oddania moczu, czasami niezależne od ilości zawartości pęcherza.
 2. Nietrzymanie moczu: Osoby z nadpobudliwością pęcherza mogą mieć trudności w kontrolowaniu oddawania moczu, co może prowadzić do nietrzymania.
 3. Nawracające infekcje dróg moczowych: Nadpobudliwość pęcherza może zwiększać ryzyko infekcji dróg moczowych ze względu na trudności w prawidłowym opróżnianiu pęcherza.

Leczenie nadpobudliwości pęcherza u osób z SM obejmuje różne strategie:

 • Farmakoterapia: Leki mogą być stosowane w celu zmniejszenia nadreaktywności pęcherza.
 • Terapia behawioralna: Obejmuje trening pęcherza, w tym rozciąganie pęcherza i wydłużanie czasu między oddaniami moczu.
 • Zmiany w diecie i nawykach: Unikanie drażniących substancji, takich jak kofeina czy alkohol, może pomóc w zmniejszeniu objawów.
 • Ćwiczenia mięśni dna miednicy: Mogą wzmacniać mięśnie kontrolujące oddawanie moczu.

Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem specjalistą, takim jak urolog lub neurolog, aby uzyskać dokładną diagnozę i odpowiednie leczenie. Dzięki właściwemu zarządzaniu można znacząco poprawić komfort i jakość życia osób z nadpobudliwością pęcherza w wyniku stwardnienia rozsianego.

Trudności w oddawaniu moczu w stwardnieniu rozsianym

Trudności z oddawaniem moczu są częstym problemem występującym u osób z stwardnieniem rozsianym (SM). SM może wpływać na układ nerwowy, w tym na obszary mózgu i rdzenia kręgowego odpowiedzialne za kontrolę pęcherza moczowego oraz mięśni odpowiedzialnych za proces mikcji.

Niektóre z najczęstszych trudności z oddawaniem moczu w przypadku osób z SM to:

 1. Zahamowanie pęcherza: Zaburzenia neurologiczne mogą prowadzić do problemów z odczuwaniem sygnałów z pęcherza, co powoduje opóźnienia w odruchu opróżniania pęcherza.
 2. Zaburzenia opróżniania pęcherza: Osoby z SM mogą doświadczać trudności w kontrolowanym i efektywnym opróżnianiu pęcherza, co może prowadzić do niepełnego opróżniania pęcherza lub trudności w wypróżnieniu moczu.
 3. Nietrzymanie moczu: Niektórzy pacjenci z SM mogą doświadczać nietrzymania moczu, szczególnie w wyniku nadpobudliwości pęcherza.
 4. Zatrzymywanie moczu: Z powodu zaburzeń neurologicznych mięśnie odpowiedzialne za kontrolowanie wydalania moczu mogą działać nieprawidłowo, prowadząc do trudności w zatrzymaniu strumienia moczu.

Leczenie trudności z oddawaniem moczu w SM obejmuje różne strategie:

 • Farmakoterapia: Leki mogą być stosowane w celu zmniejszenia nadreaktywności pęcherza lub poprawy funkcji mięśni kontrolujących opróżnianie pęcherza.
 • Terapia behawioralna: Trening pęcherza, jak rozciąganie pęcherza czy planowanie regularnych oddawania moczu, może być pomocne.
 • Fizjoterapia: Ćwiczenia mięśni dna miednicy mogą poprawić kontrolę nad mięśniami odpowiedzialnymi za proces mikcji.
 • Interwencje chirurgiczne: W niektórych przypadkach, szczególnie gdy inne metody nie przynoszą efektów, może być rozważane leczenie chirurgiczne.

Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem specjalistą, takim jak urolog lub neurolog, w celu dokładnej diagnozy i zaproponowania odpowiedniego leczenia. Dzięki odpowiedniemu zarządzaniu można poprawić jakość życia osób z trudnościami z oddawaniem moczu spowodowanymi stwardnieniem rozsianym.

Trudności z opróżnianiem pęcherza w stwardnieniu rozsianym

Zaburzenia opróżniania pęcherza moczowego są częstym problemem u osób z stwardnieniem rozsianym (SM). SM może prowadzić do uszkodzenia nerwów kontrolujących pęcherz moczowy, co skutkuje różnymi zaburzeniami w procesie opróżniania pęcherza. Niektóre z tych zaburzeń obejmują:

 1. Niepełne opróżnianie pęcherza: Osoby z SM mogą mieć trudności z całkowitym opróżnieniem pęcherza, co może prowadzić do pozostawania niewielkiej ilości moczu w pęcherzu po mikcji.
 2. Retencja moczu: Zaburzenia nerwowe mogą prowadzić do problemów z zatrzymywaniem moczu, co może prowadzić do trudności w rozpoczęciu mikcji lub zatrzymania strumienia moczu w trakcie oddawania moczu.
 3. Przypadkowe wycieki: U osób z zaburzeniami opróżniania pęcherza, szczególnie w wyniku niepełnego opróżnienia, możliwe jest przypadkowe wyciekanie moczu, zwłaszcza po oddaniu moczu.
 4. Infekcje dróg moczowych: Niekompletne opróżnianie pęcherza może zwiększać ryzyko infekcji dróg moczowych.

Leczenie zaburzeń opróżniania pęcherza moczowego w SM obejmuje różne podejścia:

 • Farmakoterapia: Leki mogą być stosowane w celu poprawy funkcji pęcherza lub zmniejszenia nadreaktywności.
 • Terapia behawioralna: Trening pęcherza, jak planowanie regularnych oddawania moczu, może pomóc w poprawie kontroli pęcherza.
 • Fizjoterapia: Ćwiczenia mięśni dna miednicy mogą wzmacniać mięśnie kontrolujące mikcję.
 • Interwencje chirurgiczne: W niektórych przypadkach, gdy inne metody nie są skuteczne, może być rozważane leczenie chirurgiczne.

Ważne jest skonsultowanie się z lekarzem specjalistą, takim jak urolog lub neurolog, w celu dokładnej diagnozy i zaproponowania odpowiedniego leczenia. Dzięki właściwemu zarządzaniu można poprawić jakość życia osób z zaburzeniami opróżniania pęcherza moczowego spowodowanymi stwardnieniem rozsianym.

Podsumowanie

Istnieje wiele strategii zarządzania problemami z pęcherzem moczowym u chorych na stwardnienie rozsiane, w tym farmakoterapia, terapia behawioralna, ćwiczenia mięśni dna miednicy, interwencje dietetyczne czy też, w niektórych przypadkach, procedury medyczne lub inwazyjne. Wsparcie lekarza specjalisty, takiego jak urolog lub neurolog, jest kluczowe w ocenie i zarządzaniu zaburzeniami pęcherza moczowego u osób z SM, ponieważ odpowiednie leczenie może poprawić komfort i jakość życia.

 

2024-04-16

Zawroty głowy w stwardnieniu rozsianym

Zawroty głowy mogą być jednym z objawów, które występują u osób z stwardnieniem rozsianym (SM), choć nie są one jednym z najczęstszych objawów tej choroby. Jeśli osoba z SM doświadcza zawrotów głowy, ważne jest, aby skonsultować się z lekarzem, który może przeprowadzić odpowiednie badania i ocenić przyczyny tego objawu. Lekarz może zalecić odpowiednie leczenie lub terapię mającą na celu złagodzenie zawrotów głowy i poprawę ogólnego samopoczucia pacjenta.

 
Skip to content