Treść główna

Możesz pomóc

1,5% podatku

Fundacja Dobro Powraca posiada status organizacji pożytku publicznego (OPP) i można na jej rzecz przekazać 1,5% podatku. To bardzo prosty i ważny sposób wsparcia naszych działań. Przekazanie 1,5% podatku nic nie kosztuje, a zajmuje tylko chwilę.

W jaki sposób przekazać 1,5% podatku dla Fundacji Dobro Powraca?

(na realizację celów statutowych)

Wypełnij odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym
W polu numer KRS podaj:
0000338878
Kwotę 1,5% podatku należy zaokrąglić w dół do pełnych dziesiątek groszy, np. kwota 42,27 PLN musi być zaokrąglona do 42,20mPLN.
Dodatkowo Podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres – należy w tym celu zaznaczyć pole Wyrażam zgodę.

W jaki sposób przekazać 1,5% podatku dla Podopiecznego Fundacji Dobro Powraca?

W polu „Cel szczegółowy” w formularzu PIT należy wpisać Dane Podopiecznego podane przez Niego w trakcie apelowania.

Będzie to wyrażone w Mianowniku:
Imię i Nazwisko Podopiecznego albo Nazwisko i numer Podopiecznego

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Cel szczegółowy.

Podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres – należy w tym celu zaznaczyć w PIT pole  „Wyrażam zgodę”.

Darowizny

Prowadzimy działania na rzecz Osób z utratą zdrowia, chorujących przewlekle i z niepełnosprawnością. Darowizny pomagają nam realizować naszą misję. Każda wpłata na rzecz naszej organizacji wykorzystywana jest wyłącznie na działalność pożytku publicznego.

Jak przekazać darowiznę dla Fundacji Dobro Powraca? (na realizację celów statutowych)

Wystarczy przelać środki na rachunek Fundacji Dobro powraca w mBank S.A.

Numer rachunku:
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Dane do przelewu zza granicy:

mBank SA
Oddział Korporacyjny Wrocław
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
IBAN code: PL 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
SWIFT: BREXPLPWWRO

Wpłaty można także dokonać bezpośrednio ze strony naszej Fundacji wykorzystując opcje szybkich płatności internetowych.

Wpłacam

Jak przekazać darowiznę dla Podopiecznego Fundacji Dobro Powraca?

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Imię i Nazwisko Podopiecznego
albo Nazwisko i numer Podopiecznego

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu

Nie pobieramy prowizji od wpłat Darczyńców ani opłat za prowadzenie subkont Podopiecznych. 100% podarowanego wsparcia pozostaje do dyspozycji Podopiecznego.

Odliczenie darowizny od podatku

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Pomagaj konkretnemu Podopiecznemu

Możesz zaangażować się w pomoc Podopiecznemu Fundacji Dobro Powraca. Przewlekłe chorowanie czy niepełnosprawność to są wyzwania, z którymi łatwiej jest się mierzyć razem. Możesz pomóc nie tylko finansowo. Ważny jest Twój czas, który poświęcasz na pomaganie. Wybierz, która forma pomocy jest dla Ciebie!

Generator Dobra

Nasz autorski projekt Generator Dobra skierowany jest do Darczyńców i Przyjaciół naszych Podopiecznych.

Jeżeli:

  • Chcesz pomagać wybranemu Podopiecznemu
  • Masz swój profil w mediach społecznościowych
  • Chciałbyś zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka
  • Chciałbyś działać inaczej albo dodatkowo poza przekazaniem darowizny pieniężnej czy 1,5% podatku

to Generator Dobra jest stworzony dla Ciebie!

Wystarczy wygenerować informację, że wspierasz daną Osobę i zamieścić ją w swoich mediach społecznościowych. Nasz generator pomoże przy zbiórkach 1,5% czy darowizn. Codziennie i od święta. Pomożesz rozpowszechnić informację o potrzebującej pomocy osobie.

Przewlekła choroba lub niepełnosprawność to nie jest wyzwanie dla jednej Osoby. Wystarczy niewiele, aby wygenerować dobro!

Jak przekazać 1,5% podatku dla Podopiecznego Fundacji Dobro Powraca?

W polu „Cel szczegółowy” w formularzu PIT należy wpisać Dane Podopiecznego podane przez Niego w trakcie apelowania.

Będzie to wyrażone w Mianowniku:
Imię i Nazwisko Podopiecznego albo Nazwisko i numer Podopiecznego

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Cel szczegółowy.

Podatnik może zdecydować czy do organizacji pożytku publicznego mają zostać przekazane jego dane, tj. imię, nazwisko, adres – należy w tym celu zaznaczyć w PIT pole  „Wyrażam zgodę”.

Jak przekazać darowiznę dla Podopiecznego Fundacji Dobro Powraca?

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Imię i Nazwisko Podopiecznego
albo Nazwisko i numer Podopiecznego

nr konta: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Dane do przelewu zza granicy:

mBank SA
Oddział Korporacyjny Wrocław
95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
IBAN code: PL 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001
SWIFT: BREXPLPWWRO

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu

Nie pobieramy prowizji od wpłat Darczyńców ani opłat za prowadzenie subkont Podopiecznych. 100% podarowanego wsparcia pozostaje do dyspozycji Podopiecznego.

Odliczenie darowizny od podatku

Osoby fizyczne, a także spółki osobowe, mogą odliczyć od kwoty do opodatkowania 6% dochodu (PIT), a osoby prawne 10% dochodu (CIT).

Zbiórki na Facebooku

Fundacja Dobro Powraca posiada status organizacji charytatywnej na Facebooku.
Facebook Fundacji Dobro Powraca

Co to oznacza?

Nasz profil na Facebooku przeszedł pomyślnie audyt zawartości, Facebook zweryfikował także nasze dokumenty złożone do KRS. Został wyznaczony administrator finansowy odpowiedzialny za zarządzanie płatnościami.

Każdy użytkownik Facebooka może utworzyć zbiórkę na rzecz naszej Fundacji albo Podopiecznego. Możliwe jest utworzenie dwóch rodzajów zbiórek:

  • Urodzinowej
  • Z własnej inicjatywy użytkownika Facebooka

Jak użytkownik Facebooka może utworzyć zbiórkę na rzecz Fundacji Dobro Powraca i jej Podopiecznych?

Należy w polu Menu na swoim profilu wybrać Zbiórka pieniędzy. Zostaniemy przeniesieni do prostego kreatora zbiórek, gdzie trzeba określić na rzecz jakiej organizacji zbieramy pieniądze (wybieramy Fundacja Dobro powraca ), jaką kwotę chcemy zebrać i ile zbiórka będzie trwała. Informacja o prowadzonej zbiórce zostanie opublikowana na profilu na Facebooku. Od tego momentu użytkownicy Facebooka mogą wpłacać datki na rzecz danej zbiórki. W tytule zbiórki należy podać dane Podopiecznego, dla którego zbieramy pieniądze:

Imię i Nazwisko Podopiecznego
albo Nazwisko i numer Podopiecznego

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu

Allegro

Fundacja Dobro Powraca umożliwia prowadzenie zbiorek i aukcji charytatywnych na rzecz swoich Podopiecznych w serwisie Allegro.pl

Zbiórki i aukcje charytatywne są w tym serwisie całkowicie bezpłatne dla Podopiecznych jak i Darczyńców

uczestników zbiórek i aukcji. Dochód z aukcji i zbiórek wpływa na rachunek Fundacji Dobro Powraca na subkonto podopiecznego.
Aby otworzyć zbiórkę/aukcję charytatywną należy wysłać do fundacji zgłoszenie mailowe.

FaniMani

Fundacja Dobro Powraca umożliwia zbieranie darowizn poprzez stronę internetową FaniMani.pl

To serwis umożliwiający bezpłatne przekazanie darowizny w trakcie robienia zakupów w sklepach internetowych, które przekażą na wskazaną przez klienta organizację od 1% do 4% wartości zakupów w ponad 1600 wiodących sklepów. Klient nie ponosi dodatkowego kosztu, będzie płacił cenę za towar lub usługę w niezmienionej wysokości, a sklep przekaże część kwoty na rzecz Fundacji – ze wskazaniem podopiecznego.

Jak to działa?

Nasz Darczyńca zakłada własne konto na stronie fanimani.pl. Po zalogowaniu Darczyńca wybiera Podopiecznego Fundacji Dobro Powraca, którego chce wspierać. Podopiecznego można odnaleźć w wyszukiwarce serwisu (podając Jego imię i nazwisko lub nazwisko i numer).
Aby utworzyć swoją zbiórkę, Podopieczny powinien wysłać takie zgłoszenie na adres mailowy Fundacji.
Środki będą przekazywane na rachunek fundacji raz na kwartał, jeżeli wartość zebranych darowizn przekroczy kwotę minimalną 100 zł. W innym wypadku, środki zostaną przekazane w kolejnych kwartałach, po przekroczeniu tej minimalnej wartości.
Jest to bardzo dobra okazja, aby zbierać na subkoncie dodatkowe środki – oprócz 1,5% podatku – przy okazji codziennych czynności wykonywanych przez Internet (zakupy w sklepach, jedzenie na wynos, zakup polis ubezpieczeniowych ect.)

Generator Dobra

Nasz autorski projekt Generator Dobra skierowany jest do Darczyńców i Przyjaciół naszych Podopiecznych.

Jeżeli:

  • Chcesz pomagać wybranemu Podopiecznemu
  • Masz swój profil w mediach społecznościowych
  • Chciałbyś zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka
  • Chciałbyś działać inaczej albo dodatkowo poza przekazaniem darowizny pieniężnej czy 1,5% podatku

to Generator Dobra jest stworzony dla Ciebie!

Wystarczy wygenerować informację, że wspierasz daną Osobę i zamieścić ją w swoich mediach społecznościowych. Nasz generator pomoże przy zbiórkach 1,5% czy darowizn. Codziennie i od święta. Pomożesz rozpowszechnić informację o potrzebującej pomocy osobie.

Przewlekła choroba lub niepełnosprawność to nie jest wyzwanie dla jednej Osoby. Wystarczy niewiele, aby wygenerować dobro!

 
Skip to content