Treść główna

Numer Subkonta:
3985

Agnieszka Wińkowska

Nadzieja umiera ostatnia....
Mam na imię Agnieszka i wychowuję małą córeczkę.

Od wielu lat choruję na SM ... w ostatnim czasie stan zdrowia i sprawność znacznie się pogarszają (coraz większe problemy z poruszaniem i równowagą) .
Proszę o wsparcie finansowe ludzi o dobrym sercu na pokrycie kosztów rehabilitacji i leczenia
aby móc jak najdłużej zachować jak najlepszą sprawność fizyczną, psychiczną i emocjonalną nie tylko dla siebie ale i dla bliskich, dla których nie chcę być ciężarem ...
Dobro powraca :-)
Dziękuję
Agnieszka

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Wińkowska 3985

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Wińkowska 3985

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content