Treść główna

Numer Subkonta:
4485

Artur Klimek

Nazywam się Artur Klimek (56lat)- żonaty z dwójką dzieci i jestem chory na bardzo rzadką, nieuleczalną chorobę genetyczną SBMA- Opuszkowo-rdzeniowy zanik mięśni (choroba Kennedy"ego), potwierdzoną diagnostycznie w 10/2019 roku. Niestety choroba ta bardzo szybko postępuje i na którą obecnie nie ma żadnego lekarstwa,
oprócz szeroko pojętej rehabilitacji, która spowalnia postęp choroby i którą staram się realizować jak najczęściej.

Po wielu rożnych wizytach lekarskich i diagnozach dopiero w 2019 roku postawiono mi genetyczną diagnozę mojej bardzo rzadkiej choroby SBMA.
Częstość występowania SBMA wynosi 1/100 000 urodzeń płci męskiej. Choroba rozpoczyna się między 30-60 rokiem życia. Początkowe objawy kliniczne to drżenie, mrowienie mięśni, skurcze mięśni, zmęczenie oraz niewyraźna mowa. Wraz z postępem choroby u pacjentów rozwija się słabość i zaniki mięśni kończyn i mięśni opuszkowych, objawiające się dysartrią, dysfonią, opadającą żuchwą, osłabieniem języka, trudnościami w przeżuwaniu i utrudnioną mobilnością. Sprawność intelektualna nie zmienia się lub jest minimalnie osłabiona. W terminalnym stadium choroby niektórzy nie są w stanie połykać lub oddychać. Zaburzenia poza neurologiczne obejmują ginekomastię, hipogonadyzm (prowadzący do niepłodności i impotencji), a w rzadkich przypadkach przykurcz Dupuytrena lub przepuklinę pachwinową.
W 05/2021 roku zostałem orzeczony jako osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym z symbolem niepełnosprawności 10-N.
Zawsze byłem osobą aktywną życiowo i zawodowo. Niestety, w ostatnim czasie choroba znacznie przyspieszyła. Każdy kolejny dzień to walka z bólami , postępującą niesprawnością ciała. Ciągła rehabilitacja wymaga nakładów finansowych.
Dlatego zdecydowałem się skierować prośbę do Was, ludzi dobrej woli i wielkich serc o wspomożenie mojego procesu leczenia. A wiem, że jest to możliwe ponieważ prawdą jest że: DOBRO POWRACA.
Środki finansowe, które będę mógł zgromadzić dzięki Tobie, pozwolą mi choć w części sfinansować koszty rehabilitacji, wizyt lekarskich, leków i witamin.
Proszę uczyń mały gest i przekaż na moje subkonto w Fundacji Dobro Powraca- 1,5 % podatku lub inną Darowiznę finansową. Taki gest z Twojej strony będzie dla mnie wielkim darem na lepsze jutro i wspomoże mnie w codziennych zmaganiach z tą chorobą. Z góry Dziękuję.

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Klimek 4485

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Klimek 4485

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content