Treść główna

Numer Subkonta:
4260

Brajan Mazur

Witam wszystkich jestem mamą Brajana, który ma 11 lat i nie rozwija się prawidłowo od urodzenia. Dziecko otrzymało 5 punktów od lekarzy, stwierdzono u niego uszkodzenie mózgu, niepełnosprawność w stopniu umiarkowanym.

Brajan nie jest samodzielnym chłopcem, we wszystkim trzeba mu pomóc. Jest bardzo wrażliwy. Uczęszcza do ośrodka dla takich dzieci jak on. Są takie dni, że bardzo zwija się z bólu i ma drgawki. Proszę o pomoc dla mojego syna .
Opiekuję się dzieckiem i potrzebuję pomocy dla mojego syna. Każdy dzień to ból matki.

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Mazur 4260

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Mazur 4260

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content