Treść główna

Numer Subkonta:
4138

Ewelina Szaj

Mam 39 lat, a od 6 żyje z diagnozą Pierwotnie Postępującego Stwardnienia Rozsianego (SM).

Mam duże problemy z chodzeniem; poruszam się głównie o lasce, a na dłuższych dystansach - na wózku, którego w miarę możliwości staram się unikać. W zależności od dnia radzę sobie raz lepiej, raz gorzej, jednak mimo przeciwności losu staram się nie poddawać.
Zebrane pieniądze pragnę przeznaczyć na rzeczy, które ułatwią mi codzienne funkcjonowanie - sprzęt rehabilitacyjny, wyjazdy w celach rehabilitacyjnych oraz dostosowanie pomieszczeń w domowych.
Będę niezmiernie wdzięczna za każdą pomoc :)

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Szaj 4138

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Szaj 4138

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content