Treść główna

Numer Subkonta:
4237

Hanna Kędzia

Nazywam się Hanna Kędzia choruję na endometriozę. Obecnie jestem po poważnej operacji, przy której został uszkodzony mi nerw i muszę się samocewnikować, być może do końca życia.

Przeszłam poważne operacje. W 2020r -plastyka tylna. 2021- usunięcie hemiokoletomia lewostronna ,zespolenie odbytniczo zstępnicze, 2022-resekcja dyskoidalna rozległego nacieku DIE. Po zabiegu zatrzymanie moczu wymagające cewnikowanie. Obecnie muszę się samocewnikować od 6 do 10 razy dziennie.

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Kędzia 4237

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Kędzia 4237

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content