Treść główna

Hubert Czyżak

Choruję na stwardnienie rozsiane od 2019 roku, w dniu diagnozy miałem 21 lat. Na początek choroba objawiała się bardzo osłabioną równowagą, dużo mniejszą siłą w obu kończynach po prawej stronie ciała i zapaleniem nerwu wzrokowego prawego oka. Rzuty nigdy nie znikają do końca, a po zmęczeniu, które przychodzi szybko, odczuwam większe objawy np. trudniejszy chód, pogorszenie widzenia w prawym oku.

Życie ze stwardnieniem rozsianym to określenie sobie odpowiednich granic i życie zgodnie z nimi. Ze względu na chorobę musiałem zmienić wiele rzeczy w życiu, ale mimo wszystko staram się nie poddawać i dawać z siebie wszystko. Przykładem była zmiana kierunku studiów, choroba nie zatrzymała mnie i zdobyłem tytuł magistra na kierunku "Bezpieczeństwo Narodowe" na UAM w Poznaniu. Obecnie jestem objęty leczeniem trzecim lekiem, bo w trakcie poprzednich doznałem kolejnych objawów, a te z przeszłości pogorszyły się. Jestem w trakcie oczekiwania na komisję orzekania ds. niepełnosprawności.

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Hubert Czyżak

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Hubert Czyżak

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content