Treść główna

Krystyna Jakielaszek-Dolina

Stwardnienie rozsiane to nieuleczalna i przewlekła choroba. Leki, rehabilitacja, badania, potrzebny sprzęt pochłaniają wysokie koszty. Chorzy mierzą się nie tylko z trudną diagnozą, która wpływa na całe ich życie, ale także z bardzo kosztowną terapią i leczeniem. Dlatego proszę o Twoje wsparcie na konto fundacji

Na stwardnienie rozsiane choruję 35 lat. Postać pierwotnie postępująca. Jako osoba niepełnosprawna wymagam ciągłej rehabilitacji domowej i specjalistycznej aby obecny stan zdrowia nie pogarszał się.
Bardzo proszę o wsparcie finansowe.

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Krystyna Jakielaszek-Dolina

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Krystyna Jakielaszek-Dolina

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content