Treść główna

Numer Subkonta:
4440

Krzysztof Chołociński

Witam wszystkich serdecznie. Jestem żonaty od prawie 30 lat, mam dwie wspaniałe córki. W majówkę 2023 przytrafił mi się udar móżdżku i pnia mózgu, w wyniku którego nie chodzę, mam niezborność czterokończynową i nie mogę utrzymać równowagi. Poruszam się na wózku i dodatkowo mam dyzartrię mowy.
Zawsze starałem się pomagać (m.in. WOŚP, Szlachetna Paczka) i nadal chcę to robić. Ponieważ zawodowo zajmowałem się Obsługą Klienta i byłem Menadżerem z doświadczeniem w zarządzaniu zespołami, więc chętnie pomogę ktokolwiek by pomocy potrzebował.

Pod opieką rehabilitanta uczę się chodzić przy użyciu balkonika. Pod okiem neurologopedy uczę się mówić w sposób zrozumiały dla innych. To wszystko spowodowało, że zostałem orzeczony jako osoba niepełnosprawna w najwyższym stopniu, czyli stopniu znacznym. Również lekarz orzecznik ZUS orzekł, że jestem całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji. Zasiłek chorobowy skończył się z końcem października 2023.
Złożyłem wniosek o rentę - czekam na decyzję ZUS.
Jakakolwiek poprawa stanu zdrowia jest możliwa jedynie w przypadku ciągłej rehabilitacji. Jestem po 3,5 miesięcznej rehabilitacji w Szpitalu w Białogardzie. Złożyłem wniosek o dalszą rehabilitację szpitalną w ramach NFZ i otrzymałem termin rehabilitacji na….. grudzień 2026r. Za 3 lata. To zbyt długo. Proces leczenia najważniejszy jest teraz, w miarę szybko od udaru, gdy struktury mózgowe są najbardziej podatne na pozytywny wpływ ćwiczeń. Dlatego zacząłem szukać rehabilitacji prywatnie (za odpłatnością). Udało się zdobyć termin rehabilitacji na marzec 2024 w prywatnej klinice na Pomorzu. Koszt 14-to dniowego pobytu pacjenta to kwota około 10.000,-zł. W między czasie staram się również o turnus 14-to dniowej rehabilitacji w klinice we Wrocławiu. Tam niestety muszę przebywać z opiekunem. Jest to klinika z 20 letnim doświadczeniem i doskonałymi efektami. Koszt takiego pobytu to około 20.000,-zł. Ciągła rehabilitacja wymaga nakładów finansowych. Dlatego zdecydowałem się skierować prośbę do Was, ludzi dobrej woli i wielkich serc o wspomożenie mojego procesu leczenia. A wiem, że jest to możliwe ponieważ prawdą jest że DOBRO POWRACA. Już teraz po moim zachorowaniu wiedzę wielu dobrych ludzi wokół mnie, którzy pomagają w jakimkolwiek zakresie tylko mogą. Nawet sąsiedzi chodnik do domu odśnieżą..... drobne gesty, ale dla mnie bardzo ważne i wdzięczny jestem za to. Bardzo.

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Chołociński 4440

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Chołociński 4440

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content