Treść główna

Liliana Stasiak

Miałam mnóstwo marzeń i planów na przyszłość. Pracę, w której poprzez niesienie pomocy innym realizowałam swoją pasję. Niestety na mojej drodze stanęła 5 lat temu szokująca diagnoza SM. Stwardnienie rozsiane jest na razie nieuleczalne, więc teraz sama jestem zmuszona prosić o pomoc

W ciągu ostatnich lat przeszłam kilka rzutów i pobytów w szpitalu. Choroba postępuje, powoli odbierając mi sprawność. Dziś jestem już rencistką, całkowicie niezdolną do podjęcia pracy. Pomimo przeciwności losu, nie zamierzam się poddawać. Chcę wziąć za rogi tego podstępnego POTWORA. By móc stanąć z nim w szranki potrzebuję rehabilitacji. W moim przypadku jest ona niezwykle ważna. Niestety też bardzo kosztowna. Dlatego zwracam się do Państwa o pomoc i przekazanie 1% podatku lub darowizn na moje leczenie.
Wierzę, że dobroć dawana innym do nas powraca.

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Liliana Stasiak

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Liliana Stasiak

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content