Treść główna

Numer Subkonta:
4176

Marcin Cabalski

Nazywam się Marcin Cabalski. Mam 41 lat. Choruję na encefalopatię wątrobową. Obecnie czekam na decyzję wpisania mnie na Krajową listę osób oczekujących na przeszczep. Moją chorobę zdiagnozowano całkiem niedawno, bo w styczniu 2023 roku.

Na początku sierpnia 2022 roku wykonano u mnie zabieg ablacji z powodu nawracającego migotania przedsionków, a z końcem sierpnia przeszedłem operację bariatryczną z powodu otyłości. Ponadto mam dysplazję włóknisto-mięśniową (liczne tętniaki), bezdech senny leczony CPAPem.
Dochodziłem do siebie po tych dwóch zabiegach, aż w listopadzie pojawiły się u mnie zaburzenia świadomości, logicznego myślenia, drżenie rąk, czy spadek energii i senność. Zaczęto mnie diagnozować w kierunku cukrzycy, ale wyniki były prawidłowe. Natomiast moje wyniki enzymów wątrobowych były coraz gorsze. Tak trafiłem w styczniu na Odział Chirurgii Transplantacyjnej i Wątroby w Warszawie. W badaniach rozpoznano stłuszczenie wątroby oraz przetoki wrotno-systemowe, co uwzględniając encefalopatię wątrobową jest wskazaniem do przeszczepienia wątroby.
Moja sytuacja jest bardzo trudna. Straciłem obecnie szanse kontynuacji pracy w zawodzie (jestem motorniczym). Z pensji żony nie jesteśmy w stanie pokryć kosztów leczenia (duża część leków przyjmowanych przeze mnie nie jest refundowanych).
Bardzo proszę o wsparcie
Marcin

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Cabalski 4176

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Cabalski 4176

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content