Treść główna

Monika Wilczyńska

Z tej strony kłania się Monika Wilczyńska, mieszkam w Krakowie, mam 44 lata. SM zdiagnozowano u mnie w styczniu 2009 roku. Obecnie jestem osobą niepełnosprawną, choroba posiada u mnie postać wtórnie postępującą.

Choroba mimo specjalistycznej opieki medycznej, terapii i rehabilitacji, z upływem czasu postępuje. W chwili obecnej jestem osobą całkowicie niesprawną ruchowo. Choroba zabrała mi aktywność i samodzielność oraz moją ukochaną pracę zawodową. Pomimo tego nie poddaję się, nie tracę optymizmu i uważam, że życie potrafi być piękne. Nie jestem w stanie samodzielnie funkcjonować, potrzebuję stałej pomocy osób trzecich w domu i poza nim. Używam na co dzień wózka inwalidzkiego oraz innego specjalistycznego wyposażenia pomocniczego. Wymagana jest ciągła, ale niestety bardzo kosztowna rehabilitacja, zajęcia fizjoterapeutyczne, jak również pomoc asystencka.
Szanowni Państwo, każde wsparcie okazane mi staje się dla mnie nieocenioną pomocą, w trudach codziennej walki z nieuleczalną i postępującą chorobą. Mogą Państwo pomóc przekazując 1% swojego podatku, lub dowolne wsparcie w formie darowizny na moje dalsze leczenie i rehabilitację.
Za wszelkie zainteresowanie i okazaną mi pomoc SERDECZNIE WSZYSTKIM DZIĘKUJĘ!

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Monika Wilczyńska

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Monika Wilczyńska

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content