Treść główna

Paweł Rzenno

Nazywam się Rzenno Pawel. Od 2001 roku mam stwardnienie. Obecnie mieszkam w domu pomocy społecznej.

Proszę o wpłaty na leczenie , rehabilitacje, i pionizator. Pragnę się usamodzielnić i wyprowadzić z domu pomocy społecznej.
Od 2 la t jestem żonaty.

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Paweł Rzenno

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Paweł Rzenno

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content