Treść główna

Piotr Chojnacki

SIEMKA KOCHANI 🙂
choroba nie wybiera!!!
stwardnienie rozsiane wtórnie przewlekle postępujące
takie jest u mnie, ciągła rehabilitacja ratuje mnie tylko od widma wózka ♿♿♿ i trzyma mnie w pionie 🙂 👨‍🦯👨‍🦯

SM to choroba postępująca, która z czasem doprowadza do niepełnosprawności ruchowej. Dlatego celem rehabilitacji jest zminimalizowanie powikłań choroby, do których zalicza się niedowłady, nadmierne napięcie mięśni, zmniejszenie zakresu ruchomości stawów, zaburzenia równowagi, niezborność ruchów, ból i szybkie męczenie się, zaburzenia oddawania stolca i moczu, zaburzenia mowy wynikające z dysfunkcji wykonawczej języka, podniebienia, gardła, krtani), zaburzenia połykania.
Nie mniej ważnym celem rehabilitacji jest oddziaływanie na psychikę pacjenta oraz motywowanie go do walki o utrzymanie sprawności.

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Piotr Chojnacki

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Piotr Chojnacki

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content