Treść główna

Tomasz Słodkowski

Nazywam się Tomasz Słodkowski, choruję na stwardnienie rozsiane. Niestety w ostatnim czasie choroba szybko postępuje usiadłem na wózek. Mimo za zawansowanych choroby Jestem osobą pozytywnie nastawioną do życia.

Choruję na SM od ponad 20 lat. Mimo zachorowania w bardzo młodym wieku udało mi się przepracować 20. Obecnie Jestem na rencie, niestety stopień zaawansowania choroby nie pozwala mi na dalsze wykonywanie pracy. Mimo to Jestem pozytywnie nastawiony do życia. Staram się nie poddawać, walczył o to aby jak naj dłużej być w miarę samodzielnym. Do tego potrzebna jest specjalistyczna rehabilitacja, która niestety dużo kosztuje. Jestem tutaj aby choć w części zebrać potrzebne fundusze na rehabilitację w specjalistycznych ośrodkach. Jestem dobrej myśli.

Możesz pomóc w walce z chorobą!
Każdy kiedyś potrzebuje dobra!

Przekaż darowiznę

Wystarczy w tytule przelewu podać:
Tomasz Słodkowski

Wpłacam

Część Podopiecznych Fundacji Dobro Powraca ma nadany unikatowy numer swojego subkonta (dotyczy to subkont założonych od września 2022 roku). To pozwala na precyzyjne przypisywanie wpłat. Bardzo prosimy upewnić się, czy Podopieczny ma nadany swój numer i używać go podczas wypełniania pola Tytuł Przelewu. Numer konta bankowego do dokonania wpłaty: 95 1140 1140 0000 2133 5400 1001

Możesz też skorzystać z systemu płatności internetowych dostępnych na naszej stronie www, do których prowadzi przycisk Wpłacam. Wybierz opcję Darowizna dla konkretnego Podopiecznego i wpisz odpowiednie dane Podopiecznego.

Przekaż 1,5% podatku

W polu numer KRS podaj:
0000338878

W celu szczegółowym należy podać:
Tomasz Słodkowski

Przekazuję 1,5%
 
Skip to content