Treść główna

Czy autyzm to niepełnosprawność? Odpowiadamy na trudne pytania

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy autyzm to niepełnosprawność intelektualna. Czy są to te same jednostki? Trzeba przyznać, że temat autyzmu wciąż budzi wiele dyskusji i kontrowersji. Podejmowane są próby ustalenia jakichś ram i struktur, które ułatwiłyby poruszanie się w tej tematyce. W tym artykule spróbujemy odpowiedzieć, na pytanie, czy jest jakiś związek między autyzmem a stopniem niepełnosprawności? 

 

Czym jest autyzm?

Autyzm jest neurologicznym spektrum zaburzeń rozwojowych, które wpływają na sposób funkcjonowania jednostki w obszarze społecznym, komunikacyjnym i behawioralnym. To zaburzenie, które wpływa na funkcjonowanie mózgu i przez to zachowanie osoby, która ma zdiagnozowaną tę jednostkę. Diagnozuje się je częściej u chłopców niż dziewczynek.

Lekarze opracowali triadę autyzmu, czyli wyodrębnili trzy aspekty, z którymi osoby z tym zaburzeniem mają trudności. Pierwszy nawiązuje do interakcji społecznych, a konkretnie problemów ze zrozumieniem zachowań innych osób. Gesty i mimika twarzy dla kogoś z autyzmem są trudne do zinterpretowania, dlatego wyzwaniem może być choćby nawiązywanie przyjaźni. Drugi aspekt wiąże się z komunikacją i może ona wyglądać bardzo specyficznie. Osoba z autyzmem może nie mówić lub wypowiadać się w sposób oceniany przez innych jako dziwny czy nieadekwatny do sytuacji. Ostatni objaw związany z autyzmem dotyczy wzorców i rutyn, które są bardzo charakterystyczne dla osób z tym zaburzeniem. Dziecko układa zabawki zawsze w tej samej kolejności, dorosły idzie zawsze tą samą drogą. Autyzm często jest łączony z różnorodnymi wyzwaniami, ale czy można go jednoznacznie określić jako niepełnosprawność?

Autyzm a niepełnosprawność – różne podejścia do zagadnienia

Warto podkreślić, że spojrzenie na autyzm ewoluowało w ciągu ostatnich lat. Dawniej uważano, że jest to wyłącznie deficyt, który prowadzi do niepełnosprawności. Obecnie, coraz większa liczba ekspertów, organizacji i Osób z autyzmem podkreśla konieczność zmiany perspektywy. Autyzm jest teraz definiowany jako specyficzny sposób postrzegania świata i interakcji społecznych, który może wiązać się z wyzwaniami, ale również z unikalnymi zdolnościami i talentami. Osoby z autyzmem mogą mieć trudność z komunikacją, interakcjami społecznymi czy z podejmowaniem działań. Autyzm nie jest jednak równoznaczny z niepełnosprawnością intelektualną. Zdarza się jednak, że podczas diagnozy autyzmu u dzieci pojawia się również dodatkowa diagnoza dotycząca niepełnosprawności intelektualnej.

Spektrum autyzmu

Autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem, które definiuje się jako spektrum. Oznacza to, że przejawia się on w różny sposób u osób, u których go zdiagnozowano. Podejście do opieki nad Osobą z autyzmem i jej rozwój są więc inne niż w przypadku Osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Często podkreśla się, że Osoby w spektrum autyzmu posiadają indywidualne umiejętności, zainteresowania i perspektywy, które mogą przynosić wartość społeczeństwu. Ważne jest, aby uznać i docenić te różnice, a także zapewnić odpowiednie wsparcie i dostęp do nauki i rozwoju dla Osób z autyzmem.

Rozwiązania systemowe

W niektórych krajach prawnie uznaje się autyzm jako niepełnosprawność, ponieważ może wiązać się z wyzwaniami w funkcjonowaniu społecznym i codziennym życiu. W takim kontekście uznaje się go za niepełnosprawność, aby zapewnić Osobom z autyzmem odpowiednie wsparcie, dostęp do usług i środków pomocowych. Oznacza to łatwiejszy dostęp do dofinansowania leczenia, akcesoriów medycznych i tym podobnych.

Jednak nie wszyscy zgadzają się z tym podejściem. Niektóre Osoby z autyzmem, organizacje i eksperci podkreślają, że autyzm to po prostu inny sposób bycia i postrzegania świata. Zamiast koncentrować się na deficytach i ograniczeniach, skupiają się na identyfikowaniu mocnych stron, zdolności i talentów osób z autyzmem.

Podsumowanie

Autyzm o wiele częściej rozumiany jest jako zespół zaburzeń rozwojowych niż niepełnosprawność. Jest to dość złożone spektrum, ale każda Osoba z autyzmem jest wyjątkowa. Warto podkreślać jej unikalność, czy różnorodność, doceniać talenty i umiejętności, a jednocześnie zapewnić wsparcie oraz środki, aby pomóc jej w  rozwoju i osiągnięciu pełni swojego potencjału. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym zaburzeniu lub pomóc osobom, które je mają, zapraszamy do zapoznania się z działalnością Dobro Powraca – Fundacji na rzecz chorych na stwardnienie rozsiane i inne choroby przewlekłe. Razem możemy pomóc tym, którzy tego potrzebują.

2024-02-04

Czy z poważnej choroby może wyniknąć coś dobrego?

Choć trudno jest znaleźć pozytywne strony w poważnej chorobie, niektórzy ludzie doświadczają pozytywnych zmian lub przekształceń w wyniku swojego doświadczenia.
Poważna choroba może być wyjątkowo trudnym doświadczeniem, dla niektórych może również stanowić impuls do pozytywnych zmian i rozwoju osobistego. Kluczowe jest znalezienie wsparcia, zarządzanie emocjami i staranie się dostrzec te pozytywne aspekty, które mogą wyniknąć z trudnego doświadczenia.

2024-01-12

Jak sobie radzić z diagnozą choroby przewlekłej?

Radzenie sobie z chorobą przewlekłą to proces, który często przechodzi przez różne fazy, zarówno emocjonalne, jak i praktyczne. Te fazy mogą się różnić w zależności od osoby i rodzaju choroby, ale ogólnie można wyróżnić kilka typowych etapów.
Ważne jest zrozumienie, że te fazy mogą się przeplatać, niekoniecznie występować w określonej kolejności, a także różnić się w zależności od jednostki. Kluczowym jest poszukiwanie pomocy, akceptacja zmiany i stopniowe dostosowanie się do nowej rzeczywistości.

 
Skip to content