Treść główna

Znaczny stopień niepełnosprawności: komu przysługuje i jakie są uprawnienia?

W tym artykule postaramy się wyjaśnić, komu przysługuje znaczny stopień niepełnosprawności. Przedstawimy, co się wiąże z posiadaniem takiego orzeczenia i odpowiemy na pytanie, jakie daje ono korzyści oraz jak je uzyskać. Na szczęście w dzisiejszym społeczeństwie mamy do dyspozycji coraz to nowe narzędzia do zapewnienia równych praw i szans wszystkim jego członkom, niezależnie od ich indywidualnych umiejętności czy zdolności. W tym kontekście niepełnosprawność jest ważnym aspektem, który wymaga jak najlepszego zrozumienia.

Czym jest niepełnosprawność?

Niepełnosprawność to stan, w którym osoba ma trudności w wykonywaniu codziennych czynności życiowych ze względu na fizyczne, psychiczne, sensoryczne lub intelektualne ograniczenia. Może wynikać z urazu lub choroby, ale może być również wrodzona. Jest to szerokie spektrum stanów, które wpływają na możliwość samodzielnego funkcjonowania danej osoby.

Stopnie niepełnosprawności

W Polsce stosuje się trzy podstawowe stopnie nieruchomości, które pomagają zróżnicować poziom samodzielności chorych. Osoba z lekkim stopniem niepełnosprawności napotyka pewne ograniczenia w wykonywaniu niektórych czynności, ale w większości przypadków jest w stanie samodzielnie funkcjonować. Wymaga od czasu do czasu wsparcia i pomocy, ale może prowadzić stosunkowo samodzielne życie. Często korzysta z urządzeń takich jak proteza, pompa insulinowa czy implant ślimakowy. Z kolei osoba z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ma większe trudności w wykonywaniu codziennych czynności i może potrzebować regularnej pomocy lub wsparcia od innych osób. Zazwyczaj nie może pracować lub wymaga przystosowania stanowiska pracy do swoich potrzeb. Jednak nadal jest w stanie uczestniczyć w wielu aspektach życia społecznego. Natomiast osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności nie może samodzielnie funkcjonować. Jest to najwyższy stopień niepełnosprawności.

Komu przysługuje znaczny stopień niepełnosprawności?

Różne stopnie umożliwiają zapewnienie pomocy i wsparcia dostosowanego do potrzeb danej osoby. Już wiemy, że najwyższym jest znaczny stopień niepełnosprawności – dla kogo jest przeznaczony? Przy kwalifikacji bierze się pod uwagę zakres naruszenia sprawności organizmu spowodowany przez: upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu, choroby narządu wzroku, upośledzenie narządu ruchu, epilepsję, choroby układu oddechowego i krążenia, choroby układu pokarmowego, choroby układu moczowo-płciowego, choroby neurologiczne, czy całościowe zaburzenia rozwojowe (źródło: https://www.gov.pl/web/gov/uzyskaj-orzeczenie-o-stopniu-niepelnosprawnosci). Występujące choroby i dolegliwości sprawiają, że osoba nie może samodzielnie funkcjonować, jest zależna od stałej opieki innych. Oznacza to zazwyczaj, że jest niezdolna do pracy zarobkowej lub wymaga znacznego przygotowania stanowiska do jej potrzeb.

Jak uzyskać znaczny stopień niepełnosprawności?

Zastanawiasz się jak uzyskać znaczny stopień niepełnosprawności dla siebie lub bliskiej osoby? Należy złożyć wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności w powiatowym zespole do spraw orzekania. Może to zrobić zainteresowany, jeśli ukończył 18 lat, a także jego rodzic, opiekun prawny lub kurator, ewentualnie kierownik ośrodka pomocy społecznej za zgodą osoby niepełnosprawnej lub jej opiekunów. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia osoby, a także dokumentację medyczną, która ten stan potwierdzi. Następnie należy poczekać na termin posiedzenia składu orzekającego. Orzeczenie otrzymuje w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia posiedzenia.

Co daje orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności?

Posiadanie znacznego stopnia niepełnosprawności wiąże się z różnymi uprawnieniami oraz wsparciem finansowym. Osoby, które uzyskają orzeczenie, otrzymują świadczenia, takie jak dodatki z tytułu niepełnosprawności (do emerytur, rent, innych świadczeń socjalnych), ulgi podatkowe (niwelują koszty związane z opieką medyczną lub zakupem sprzętu rehabilitacyjnego), wsparcie opieki społecznej (na przykład opiekę pielęgniarską), bezpłatne przejazdy komunikacją publiczną oraz przywileje w zatrudnieniu.

Podsumowanie

Znaczny stopień niepełnosprawności to ważne pojęcie, które wiąże się z wieloma dodatkowymi świadczeniami i uprawnieniami. Mają one na celu poprawę jakości życia chorych osób. Jednak jak wiadomo, każdy przypadek jest indywidualny, więc warto skonsultować się z odpowiednimi instytucjami i ekspertami, aby dowiedzieć się, jakie konkretnie uprawnienia przysługują danej osobie. Fundacja Dobro Powraca służy wsparciem oraz pomocą w zrozumieniu tych kwestii, a także w procesie ubiegania się o odpowiednie świadczenia i ulgi.

2024-05-12

Insulinooporność – to musisz wiedzieć!

Insulinooporność to stan, w którym komórki organizmu stają się mniej wrażliwe na działanie insuliny, hormonu produkowanego przez trzustkę. Insulina pełni kluczową rolę w regulacji poziomu glukozy we krwi, umożliwiając jej przenikanie z krwi do komórek, gdzie może być wykorzystana jako źródło energii. Gdy komórki stają się insulinooporne, trzustka musi produkować większe ilości insuliny, aby utrzymać odpowiedni poziom glukozy we krwi. W rezultacie poziom insuliny we krwi staje się podwyższony, co może prowadzić do rozwoju cukrzycy typu 2 oraz innych problemów zdrowotnych.

2024-05-09

Choroby neurodegeneracyjne

Choroby neurodegeneracyjne to grupa chorób, które prowadzą do postępującej degeneracji i śmierci neuronów w różnych obszarach mózgu oraz w niektórych przypadkach rdzenia kręgowego. Te choroby prowadzą do stopniowego pogorszenia funkcji neurologicznych, co objawia się różnymi deficytami funkcjonalnymi, takimi jak utrata pamięci, trudności z ruchem, zmiany osobowości i innych funkcji poznawczych.

 
Skip to content