Treść główna

Jak zorganizować zbiórkę charytatywną?

Czy zastanawiasz się jak zorganizować zbiórkę charytatywną? Jesteś osobą przewlekle chorą, która chciałaby zgromadzić fundusze na leczenie z pomocą naszej fundacji? Zbieranie pieniędzy na cele dobroczynne wymaga czasu, podjęcia zdecydowanych działań. Możemy jednak stosować narzędzia, które ułatwią i przyspieszą cały proces. Warto z nich korzystać!

Organizowanie zbiórki charytatywnej jest sposobem na wsparcie ważnych spraw społecznych, pomaganie potrzebującym. Jeśli masz chęć działać z nami na rzecz dobra i chciałbyś dowiedzieć się, jak zebrać pieniądze na cele charytatywne, ten praktyczny przewodnik pomoże Ci przejść przez kroki niezbędne do osiągnięcia sukcesu.

Kiedy organizuje się zbiórki pieniędzy i na jakie cele?

Zbiórki pieniędzy mogą być organizowane przez cały rok, ale istnieją pewne okazje, podczas których warto reklamować je nieco częściej. Należą do nich na przykład święta i okazje specjalne: Boże Narodzenie, Wielkanoc czy Dzień Matki. W tym czasie ludzie są często bardziej skłonni do udzielania wsparcia potrzebującym.

Cele zbiórek charytatywnych są różnorodne i zależą od potrzeb społecznych. Mogą obejmować pomoc społeczną osobom w kryzysie bezdomności, biednym rodzinom, osobom starszym czy znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Popularne są zbiórki na ochronę środowiska (walkę ze zmianami klimatycznymi, edukację ekologiczną) oraz edukację i rozwój dzieci (zapewnienie dostępu do edukacji, materiałów szkolnych, stypendiów, organizacji zajęć pozalekcyjnych). Organizowana jest pomoc ofiarom klęsk żywiołowych dla osób poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu czy pożaru.

Nasze zbiórki dotyczą przede wszystkim zdrowia. Wtedy celem są:

  • pomoc medyczna — zbiórka na rzecz osób chorych, które potrzebują wsparcia finansowego na leczenie, operacje, terapię lub zakup leków. Mogą to być również zbiórki dla szpitali, klinik czy fundacji medycznych,
  • walka z konkretnymi chorobami — takie zbiórki są organizowane w celu wsparcia badań naukowych, leczenia i profilaktyki różnych chorób, takich jak rak, cukrzyca, choroby serca, AIDS czy choroby rzadkie. Celem jest poprawa opieki medycznej oraz znalezienie lub sfinansowanie skutecznych metod leczenia i terapii.

Załóż zbiórkę z Fundacją Dobro Powraca

Fundacja Dobro Powraca to fundacja na rzecz chorych na choroby przewlekłe. Skupiamy się na pomocy i umożliwieniu zbiórek osobom w różnym wieku, z różnymi doświadczeniami i potrzebami. Chcemy wesprzeć naszych podopiecznych. Dlatego mogą założyć u nas bezpłatne subkonto, na które zainteresowani pomocą wpłacają datki. Jak zorganizować zbiórkę na chore dziecko, nastolatka lub dorosłego?

Zakładanie zbiórki charytatywnej

Jak zacząć? Jak zebrać pieniądze na szczytny cel? W pierwszej kolejności wskaż cel zbiórki, określ sposób zbierania funduszy (wydarzenia, aukcje, zbiórka online), a także opracuj budżet niezbędny do zaspokojenia potrzeb. Następnie stwórz strategię reklamy zbiórki. Zachęcamy do założenia takiej zbiórki u nas! Utworzenie subkonta w naszym serwisie jest proste i nie zajmuje wiele czasu.

Najpierw należy wybrać rodzaj subkonta, czy jest ono zakładane dla osoby pełnoletniej, czy niepełnoletniej (wtedy uzupełnia się informacje o dziecku i opiekunie). W pierwszym kroku trzeba podać dane identyfikacyjne: imię i nazwisko, PESEL, numer dowodu, adres i dane do kontaktu. Podczas rejestracji należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające chorobę. Dodaj swój profil do bazy Fundacji, aby inni mogli Cię znaleźć! Nie zapomnij podać numeru swojego subkonta, co ułatwi przypisanie wpłat do danej osoby.

Nasz serwis umożliwia zbiórkę z 1,5% podatku, z darowizn od osób fizycznych i prawnych, ze zbiórek publicznych, z aukcji charytatywnych oraz ze zbiórek w wybranych portalach internetowych. Po wypełnieniu profilu, podaniu informacji o sobie, możesz promować swoje konto np. w mediach społecznościowych. Wykorzystaj strony internetowe, ulotki, plakaty i inne kanały komunikacji, aby dotrzeć do jak największej liczby ludzi. Opowiedz o swoim celu i zachęć innych do wsparcia. Udostępniamy generator apeli i ulotek, aby Ci to ułatwić. Wchodząc na taki profil osoba zainteresowana przekazaniem datku, może skorzystać z wygodnej opcji wpłacenia pieniędzy online z wykorzystaniem płatności internetowych. Podpowie również numer KRS organizacji, pod której opieką jesteś, aby można było wpisać go do deklaracji PIT.

Podsumowanie

Organizowanie zbiórki pieniędzy na ważny cel może być inspirującym doświadczeniem, które przynosi pożytek społeczności i pomaga potrzebującym. Pamiętaj o opisaniu swojego celu, promocji zbiórki oraz podziękowaniach dla darczyńców. Zbiórka charytatywna — przepisy umożliwiają uzyskanie w ten sposób dofinansowania leczenia i zakupu niezbędnych akcesoriów medycznych czy leków — to bezpieczne rozwiązanie dla każdego. Skorzystaj z tej szansy razem z nami.

2024-01-19

Jak przekazać 1,5% podatku na walkę ze stwardnieniem rozsianym?

W Polsce około 50 tyś Osób choruje na stwardnienie rozsiane. Jest to nieuleczalna i przewlekła choroba, w której układ immunologiczny atakuje komórki własnego ciała. Prowadzi to do uszkodzeń nerwów w mózgu i rdzeniu kręgowym. Spektrum objawów SM jest bardzo szerokie, a Pacjenci doświadczają wielu wyzwań w walce o sprawność i w mierzeniu się ze skutkami choroby. Fundacja Dobro Powraca działa na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane (i inne choroby przewlekłe). Pomóż nam pomagać i wesprzyj społeczność Chorych na SM!

 
Skip to content