Treść główna

Siponimod- lek na postać wtórnie postępującą stwardnienia rozsianego

Od listopada 2022 roku Pacjenci z wtórnie postępującą postacią SM będą mieli dostęp do dedykowanego leku w programach lekowych. To bardzo długo wyczekiwana zmiana.

Od listopada 2022 roku do programów lekowych stwardnienia rozsianego trafi preparat dedykowany do terapii postaci wtórnie postępującej SM.
Postać wtórnie postępująca SM (SPMS) rozwija się z postaci rzutowo- remisyjnej po wielu latach trwania choroby. Proces transformacji z postaci rzutowo remisyjnej do postaci wtórnie postępującej może trwać kilka lat. Co jest charakterystyczne dla SPMS?
 • Na początku mogą ciągle jeszcze występować rzuty choroby, ale nie następuje już po nich całkowita remisja. Stan pacjenta pogarsza się stale (ale w różnym natężeniu)
 • Zmiany neurodegradacyjne przeważają nad zapalnymi
 • Wielu chorych obserwuje u siebie objawy świadczące o zaburzeniach funkcji poznawczych
 • SPMS pojawia się po 10-15 latach trwania postaci rzutowo remisyjnej u 50% pacjentów nie leczonych i u istotniej mniejszej liczby pacjentów, którzy mając postać rzutowo remisyjną, ale przyjmowali leki modyfikujące przebieg SM

Stwardnienie rozsiane zestaw ćwiczeń

Kluczowe informacje dotyczące siponimodu:
 • Mayzent® to nazwa handlowa leku z substancją czynną siponimod
 • SIP – to grupa leków, do których należy siponimod (modulatory receptora sfingozyno-1-fosforanu)
 • Siponimod pomaga chronić ośrodkowy układ nerwowy przed atakami układu immunologicznego
 • Lek zmniejsza zdolności limfocytów do swobodnego przemieszczania się po organizmie oraz powstrzymuje je przed przenikaniem do mózgu i rdzenia kręgowego
 • Lek ma postać tabletek, które przyjmuje się codziennie (rozpoczynając od niższych dawek aż do osiągnięcia stężenia docelowego)W pierwszych dniach leczenia Mayzent może spowodować spowolnienie częstość akcji serc(bradykardię). Lek może także spowodować nieregularne bicie serca występujące na początku leczenia. Jeśli istnieją wskazania, że pacjent może być narażony na większe ryzyko tych działań, lekarz może zalecić ściślejsze monitorowanie pacjenta na początku leczenia

Jakie są kryteria kwalifikacji do programu lekowego?

Pacjent, aby otrzymać lek musi łącznie spełnić 4 kryteria: 
 • Rozpoznanie stwardnienia rozsianego oparte na aktualnych kryteriach diagnostycznych McDonalda łącznie z badaniami rezonansem magnetycznym, przed i po podaniu kontrastu;
 • Rozpoznanie aktywnej postaci wtórnie postępującego stwardnienia rozsianego definiowanej jako aktywność kliniczna lub radiologiczna w ciągu ostatnich 24 miesięcy oraz EDSS od 3,0 do 6,5 punktów i udokumentowana progresja EDSS niezwiązana z rzutem wynosząca co najmniej 1 punkt w przypadku pacjentów z aktualną wartością EDSS < 6.0 lub co najmniej 0,5 punktu w przypadku pacjentów z aktualną wartością EDSS ≥ 6.0 odnotowaną w ciągu ostatnich 24 miesięcy
 • Wiek od 18 roku życia
 • Brak przeciwskazań do leczenia wskazanych w Charakterystykach Produktów Leczniczych
2024-01-19

Jak przekazać 1,5% podatku na walkę ze stwardnieniem rozsianym?

W Polsce około 50 tyś Osób choruje na stwardnienie rozsiane. Jest to nieuleczalna i przewlekła choroba, w której układ immunologiczny atakuje komórki własnego ciała. Prowadzi to do uszkodzeń nerwów w mózgu i rdzeniu kręgowym. Spektrum objawów SM jest bardzo szerokie, a Pacjenci doświadczają wielu wyzwań w walce o sprawność i w mierzeniu się ze skutkami choroby. Fundacja Dobro Powraca działa na rzecz Chorych na stwardnienie rozsiane (i inne choroby przewlekłe). Pomóż nam pomagać i wesprzyj społeczność Chorych na SM!

 
Skip to content